Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Jednopłciowe małżeństwa nie w RP

Jednopłciowe małżeństwa nie w RP

Naczelny Sąd Administracujny potwierdził stanowisko prokuratury, że niedopuszczalne jest zarejestrowanie w Polsce małżeństwa zawartego przez osoby tej samej płci. 28 lutego Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił stanowisko Prokuratury Krajowej i oddalił skargę kasacyjną dwóch kobiet, które poza granicami kraju zawarły związek małżeński i chciały uznania go w Polsce. Sprawa zaczęła się od tego, że Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa dwóch kobiet. Wojewoda Pomorski podtrzymał decyzję Kierownika USC. Kobiety, niezadowolone z tych rozstrzygnięć, zaskarżyły decyzję Wojewody Pomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Ten uznał, że decyzja wydana przez wojewodę jest zgodna z polskim prawem. Na skutek skargi kasacyjnej złożonej przez kobiety sprawa znalazła się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. NSA oddalił dziś skargę kobiet (wyrok NSA z 28 lutego 2018 roku, sygn. akt II OSK 1112/16).

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …