Najnowsze informacje
Strona główna / Moja kancelaria / Jesteśmy poznaniakami

Jesteśmy poznaniakami

Rozmowa z radcą prawnym Kosmą Strykowskim z kancelarii ?Skoczyński, Wachowiak, Strykowski? o rankingu oraz działalności charytatywnej. – Czy tegoroczny sukces jest jednocześnie waszym debiutem w rankingu ?Rzeczpospolitej?? Jakie były początki kancelarii?
– Pierwszy raz w rankingu wzięliśmy udział w 2008 roku. Wtedy udało nam się zająć piąte miejsce wśród wielkopolskich kancelarii. Rok później uplasowaliśmy się już na pierwszym miejscu. Wtedy ?Rzeczpospolita? doceniła rozwój naszej kancelarii. Określono nas mianem najdynamiczniej rozwijającej się polskiej kancelarii prawnej. I tak rzeczywiście było. Był to dla nas czas zmian i szczególnie wytężonej pracy. W tym roku ponownie zdobyliśmy tytuł największej kancelarii w Wielkopolsce. To wielkie wyróżnienie, na które ciężko pracowali wszyscy w kancelarii. Trzeba jednak podkreślić, że sam udział w rankingu nie jest celem samym w sobie. Uczestnictwo w nim pozwala realnie ocenić, w którym punkcie jesteśmy i czy nasza droga rozwoju jest właściwa. Jeśli chodzi o historię powstania kancelarii, to jej założycielami są Tomasz Skoczyński, Bartosz Wachowiak i ja. Wszyscy jesteśmy poznaniakami i absolwentami Wydziału Prawa UAM. Decyzję o założeniu kancelarii podjęliśmy podczas aplikacji, którą odbywaliśmy w poznańskiej Izbie Radców Prawnych. Połączyła nas identyczna wizja dalszego rozwoju zawodowego i wspólne cele.
– ?Rzeczpospolita? akcentuje, że obsługujecie wielkie przedsięwzięcia inwestycyjne: PGNIG w Lubiatowie czy budowę stadionów na Euro 2012. Na czym polegała wasza praca przy tych projektach? Czy obsługiwaliście również stadion w Poznaniu?

– Zajmowaliśmy się lub nadal zajmujemy kompleksową obsługą prawną budowy Stadionu Baltic Arena w Gdańsku, Stadionu Narodowego w Warszawie oraz modernizacji Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Ta ostatnia była dla nas szczególnie ważna, bo wszyscy wspólnicy kancelarii są kibicami. Warto też wspomnieć o takich przedsięwzięciach jak budowa oczyszczalni ścieków w Poznaniu, modernizacja ronda Kaponiera. Przygotowujemy analizy przedinwestycyjne, organizujemy przetargi, negocjujemy umowy.
– Z przyjemnością dowiedziałem się, że ?Rzeczpospolita? przyznała wyróżnienie za wsparcie Fundacji Dzieciom ?Zdążyć z pomocą? i wkład w ?Stop barierom w Filantropii?. Na czym polega działalność charytatywna w tak dużej kancelarii jak wasza. Jakie macie plany na przyszłość?
– Aktywność pro publico bono od początku była dla nas ważnym elementem działalności. Wraz z rozwojem kancelarii zaczęliśmy angażować się w coraz więcej projektów, a pomoc prawną pro bono traktować nie tylko dorywczo i jednorazowo, ale kompleksowo i długoterminowo. Nie ukrywam, że duży zespół prawników ułatwia podział zadań i umożliwia pełne zaangażowanie kancelarii, przy jednoczesnym prowadzeniu normalnej komercyjnej działalności. Działamy na wielu płaszczyznach, począwszy od udzielania bezpłatnych porad prawnych, kompleksowym doradztwie na rzecz podmiotów prowadzących działalność charytatywną, zwiększaniu świadomości prawnej młodzieży i przedsiębiorców, a skończywszy na działaniach mających na celu wprowadzenie korzystnych rozwiązań prawnych. Nasi prawnicy pełnią dyżury w organizacjach pozarządowych np. w fundacji Barka, gdzie udzielają porad prawnych jej podopiecznym, ale także świadczą usługi prawne związane z działalnością statutową samej fundacji. Dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy podczas pomocy organizacjom pozarządowym wiemy doskonale, z jakimi problemami prawnymi się borykają. Dlatego powstała idea programu ?Stop barierom w filantropii?. W ramach akcji prawnicy i doradcy podatkowi kancelarii przygotowali raport wskazujący na uregulowania prawne, które powinny być zmienione, bo utrudniają działalność charytatywną w Polsce. Zainteresowaliśmy akcją posłów na Sejm i Ministra Finansów. Działania kancelarii w ramach akcji przyniosły już realne efekty. Pod laskę marszałkowską został oddany projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dotyczący zwolnienia organizacji pożytku publicznego z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Mimo że ostatecznie, po zaakceptowaniu zmiany ustawy przez Sejm, została ona uchylona przez Senat jest to niewątpliwy sukces i krok do przodu. W ramach akcji ?Stop barierom w filantropii? kancelaria prowadzi też w imieniu organizacji charytatywnych spory przed organami podatkowymi i sądami. Co więcej, znakomitą część tych sporów Kancelaria wygrywa. I tak na przykład, dla fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” wygraliśmy sprawę w zakresie zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych. Dzięki pomocy prawnej kancelarii Fundacja zaoszczędziła kwotę 140.000,00 zł, która pierwotnie miała być zwrócona na rzecz Skarbu Państwa. W ten sposób pieniądze te mogą być przeznaczone na rehabilitację chorych oraz niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji. W 2012 roku zamierzamy kontynuować te działania. Chcemy zająć się problemem opodatkowania podatkiem VAT kwot uzyskanych na aukcjach charytatywnych, np. ze sprzedaży prac plastycznych dzieci, a także zwolnieniem z podatku od nieruchomości budynków zajmowanych na działalność charytatywną. Naszym celem będzie też podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia jasnych zasad zwolnienia z podatku VAT przy przekazywaniu towarów na rzecz organizacji pożytku publicznego. Mamy też zamiar doprowadzić do zmiany przepisów w zakresie zbiórek publicznych. Uregulowania te w aktualnym brzmieniu stanowią dla organizacji charytatywnych nadmierne i nieuzasadnione obciążenie biurokratyczne. Oprócz tego, w 2012 roku kancelaria będzie kontynuowała działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie się w akcję mającą na celu odbudowanie koryta Warty. W zeszłym roku kancelaria wydała ilustrowany rycinami i pięknymi zdjęciami album pt. ?Warta w Poznaniu?. Album miał przypomnieć o historii miasta nad rzeką i zainicjować dyskusję oraz działania zmierzające do przywrócenia koryta rzeki i uatrakcyjnienia nadbrzeża Warty. W tym roku chcemy się skoncentrować na cennej inicjatywie Miasta Poznań, które przy wsparciu dwóch holenderskich firm i szwedzkiego inwestora powołały partnerstwo ?Na rzecz Warty?.
Czy wasza kancelaria bierze udział akcjach udzielania bezpłatnych porad prawnych ubogim?
– Bierzemy udział w przedsięwzięciu o nazwie ?Niebieski parasol?. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu organizuje kilka razy w roku dni bezpłatnych porad prawnych dla przedsiębiorców i pracowników. Traktujemy to jako obopólną korzyść: my oferujemy swoją wiedzę, a czerpiemy doświadczenie. Nasi aplikanci czynnie angażują się w projekty tego rodzaju. Oprócz tego, nasi najmłodsi prawnicy udzielają bezpłatnych porad prawnych na cotygodniowych dyżurach w Fundacji Barka. Działalność pro bono jest dla nich doskonałym polem do podnoszenia kwalifikacji. Daje możliwość rozwoju w dziedzinach, które rzadko goszczą w codziennej pracy naszych prawników, przez co umożliwia doskonalenie zawodowe. Nasi prawnicy świadczą usługi bezpłatnie, co nie znaczy, że z mniejszym zaangażowaniem. Traktujemy je na równi z działaniami podejmowanymi na rzecz naszych klientów. Oczywiste jest, że nie można ograniczać się do jednodniowych akcji. Takie działania muszą być podejmowane długofalowo, systematycznie i kompleksowo. I tak właśnie działamy. Udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla ubogich jest dla nas tylko jednym z wielu elementów wypracowanego systemu pracy pro publico bono. Podejmujemy działania systemowo, od bezpłatnego świadczenia pomocy prawnej osobom ubogim, poprzez podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa, wsparcie prawne organizacji charytatywnych, a kończąc na zmianach w prawie. To, że jesteśmy największą kancelarią w Wielkopolsce nie tylko nobilituje, ale i zobowiązuje. Dlatego właśnie robimy wszystko, by wykorzystać nasz potencjał i potencjał naszych prawników, zbudować politykę społecznego zaangażowania, obejmującą działalność charytatywną, pro bono i inne elementy odpowiedzialnego biznesu.

Sprawdź także

Ukarać pogardę PiS

W Sejmie powinniśmy mieć dostęp do tego, by w sposób ludzki, kiedy mówimy ludzkim językiem, …