Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Jeszcze o mediacji

Jeszcze o mediacji

Stowarzyszenie Notariuszy RP organizuje konferencję naukową „Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania konfliktów”.
Konferencja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 r. w godzinach 10:00 – 17:00 w Warszawie, na Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43. Konferencja jest objęta patronatem SSP ?Iustitia?. Program merytoryczny Konferencji obejmuje istotę mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, również w kontekście międzynarodowym oraz metodologię pracy mediatora. Podczas Konferencji poruszone zostaną istotne zmiany w obowiązujących przepisach po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.
Organizatorzy liczą na aktywny udział mediatorów, pracowników naukowych, sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych i studentów. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i poglądów na temat mediacji, szczególnie w obliczu zmian ustawodawczych. Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja na stronie Stowarzyszenia Notariuszy RP.

Sprawdź także

Uwiarygodnić badania DNA

Niemal od 20 lat kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich zgłaszają rządzącym konieczność uregulowania badań kodu genetycznego …