Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Języki mniejszości w urzędach

Języki mniejszości w urzędach

Wprowadzenie możliwości posługiwania się językami mniejszości narodowych i etnicznych przed urzędami powiatowymi, a nie tylko gmin, to jedna ze zmian zawartych w nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają służyć m.in. pełniejszej ochronie tożsamościkulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Nowelizacja w szczególności wprowadza definicję organizacji mniejszości oraz instytucji kulturalnej, mającej istotne znaczenie dla mniejszości. W urzędach gmin i powiatowych oraz jednostkach podległych prawo do używania języka pomocniczego mieliby też obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Organy gminy i powiatu będą mogły też używać dwujęzycznego papieru firmowego oraz zwracać się do organizacji mniejszości narodowych i etnicznych z pismami dwujęzycznymi. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa będzie miał możliwość powołania pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Ponadto dyrektorzy oddziałów radia i telewizji emitujących programy w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym będą mieli obowiązek uwzględniania kandydatów zgłaszanych przez organizacje mniejszości i społeczności przy powoływaniu rad programowych. Następnie nowelizacja będzie rozpatrywana w Izbie drugiej.

Sprawdź także

Tak się mści Z. Ziobro

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, powziąwszy wiadomość o delegowaniu prokuratorów z Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex …