Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Kandydaci do CPT

Kandydaci do CPT

Zgłoszenia na członka CPT nadesłali: Grażyna Baranowska – asystent naukowy w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN; Maria Ejchart ? Dubois ? prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; Marzena Ksel – obecny członek CPT i lekarz sądowy przy Sądzie Okręgowym w Krakowie; Marcin Kusy ? specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; Monika Płatek – prawnik, prof. UW, kierownik Zakładu Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UW. Pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu odbyło się 7 stycznia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk przewodniczył obradom Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. Jego posiedzenie W jego skład weszli również: Podsekretarz Stanu w MSZ Artur Nowak ? Far, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski, Naczelnik Marzena Pawlęga z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka MS, a także przedstawiciele społeczni – Dyrektor Poznańskiego Centrum Praw Człowieka prof. Roman Wieruszewski oraz dr Maria Niełaczna ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Zadaniem Zespołu jest wyłonienie trójki kandydatów, którzy ubiegać się będą o członkostwo w Europejskim Komitecie ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) działającym w strukturach Rady Europy. Ostatecznego wyboru, spośród przedstawionych przez Polskę kandydatur, dokona Komitet Ministrów Rady Europy. Kadencja obecnego członka CPT z ramienia Polski upływa, bowiem 19 grudnia 2015 r. W trakcie pierwszego posiedzenia Zespół zapoznał się z pięcioma kandydaturami, które wpłynęły do Ministerstwa Sprawiedliwości. Podjęto również decyzję o zaproszeniu wszystkich kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas kolejnego posiedzenia Zespołu, zaplanowanego na 20 stycznia 2015 r., ma zapaść decyzja w sprawie wyboru trójki kandydatów, których Polska przedstawić musi Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy do 12 lutego 2015 r. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …