Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Kandydaci do KRS i ich pełnomocnicy

Kandydaci do KRS i ich pełnomocnicy

1. Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, powołany w 2017 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie i delegowany do Sądu Okręgowego w Warszawie, zgłoszony do KRS przez Łukasza Kluskę, sędziego Sądu Rejonowego w Pruszkowie, powołanego w 2017 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie, który podlegaPrezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie 2. Grzegorz Furmankiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Jaśle, zgłoszony do KRS przez Marcina Romanowskiego, Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości 3. Jędrzej Kondek, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, powołany w 2017 r. zastępca Przewodniczącego Wydziału, zgłoszony do KRS przez Marcina Romanowskiego, Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości 4. Teresa Kurcyusz-Furmanik, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, zgłoszona do KRS przez Szczepana Praxa, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz przez Ryszarda Orła, przedstawiciela grupy obywateli 5. Ewa Łąpińska, sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie, zgłoszona do KRS przez Patrycję Potejko, sędzię Sądu Rejonowego w Jaworznie, córkę Mieczysława Potejko od lipca 2017 r. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie 6. Leszek Mazur, sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, brat Witolda Mazura powołanego w 2017 r. Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, zgłoszony do KRS przez Iwonę Łyszczarz-Witecką, sędzię Sądu Rejonowego w Częstochowie 7. Maciej Andrzej Mitera, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli, do 2018 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołany w 2018 r. Prezes Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, który podlega Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie zgłoszony do KRS przez Dariusza Drajewicza (kandydat do KRS nr 1) 8. Dagmara Pawełczyk-Woicka, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, od 2017 r. wskazana przez Ministra Sprawiedliwości członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, do 2018 r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołana w 2018 r. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, zgłoszona do KRS przez Dariusza Pawłyszcze, Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości 9. Robert Pelewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, od 2017 r. członek zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości zgłoszony do KRS przez Barbarę Rzekęć, sędzię Sądu Rejonowego w Przeworsku 10. Rafał Puchalski, sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu, do 2018 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołany w 2018 r. Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie i na ten czas delegowany do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, zgłoszony do KRS przez Michała Bukiewicza, sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe, powołanego we wrześniu 2017 r. Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe i jednocześnie delegowanego do Sądu Okręgowego w Warszawie 11. Mariusz Witkowski, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, powołany w 2017 r. Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, zgłoszony do KRS przez Katarzynę Król, sędzię Sądu Rejonowego Katowice-Wschód 12. Jarosław Dudzicz, sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach, powołany w listopadzie 2017 r. Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. i delegowany do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., zgłoszony do KRS przez Annę Kuśnierz-Milczarek, sędzię Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., powołaną w listopadzie 2017 r. Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. 13. Marek Jaskulski, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, zgłoszony do KRS przez Daniela Jurkiewicza, sędziego Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 14. Joanna Kołodziej-Michałowicz, sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku, zgłoszona do KRS przez Andrzeja Michałowicza (mąż), sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku, powołanego w grudniu 2017 r. Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku 15. Zbigniew Stanisław Łupina, sędzia Sądu Rejonowego w Biłgoraju, zgłoszony do KRS przez Tadeusza Jodłowskiego, Prezesa Sądu Rejonowego w Biłgoraju 16. Paweł Kazimierz Styrna, sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce, zgłoszony do KRS przez Jakuba Stryrnę.
Wiceprezesi i prezesi Sądów, sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, członkowie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych, członkowie zespołów powołanych przez Ministra Sprawiedliwości – wszyscy są podlegli lub zależni odMMinistra sprawiedliwości- prokuratora generalnego.
Z. ZIOBRO POWOŁAŁ PREZESóW w 10 z 11 SĄDóW APELACYJNYCH W POLSCE
Od początku objęcia funkcji Ministra Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro korzystając z uprzednio obowiązujących procedur czy też z rozwiązań, jakie uzyskał na podstawie specustawy z 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych powołał prezesów w dziesięciu sądach apelacyjnych w Polsce. Dla przypomnienia, takich sądów jest raptem jedenaście. Poniżej prezesi sądów apelacyjnych z datami ich powołania (wytłuszczono prezesów wprowadzonych na stanowiska przez Zbigniewa Ziobro): 1. Sąd Apelacyjny w Białymstoku – prezes SSA Piotr Sławomir Niedzielak (powołany 20.03.2017r.) 2. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – prezes SSA Jacek Grela (powołany 21.09.2017r., wcześniej wiceprezes od 1.04.2016) 3. Sąd Apelacyjny w Katowicach – prezes SSA Witold Mazur (powołany 10.11.2017r.) 4. Sąd Apelacyjny w Krakowie – prezes SSA Rafał Dzyr (powołany 1.07.2017r.) 5. Sąd Apelacyjny w Łodzi – prezes SSA Tomasz Szabelski (powołany 11.01.2017) 6. Sąd Apelacyjny w Poznaniu – prezes SSA Andrzej Daczyński (powołany 04.05.2017) 7. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie – prezes SSA Marek Klimczak (powołany 12.10.2016) 8. Sąd Apelacyjny w Szczecinie – prezes SSA Beata Górska (powołana 11.01.2018) 9. Sąd Apelacyjny w Warszawie – prezes SSA Beata Waś (powołana 6.07.2016) 10. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – prezes SSO Konrad Wytrykowski (powołany 19.12.2017) i jedyny niepowołany przez Ministra Z. Ziobro: 11. Sąd Apelacyjny w Lublinie – prezes SSA Krzysztof Szewczak (powołany 7.12.2014)
Ostatecznie 130 prezesów i wiceprezesów wszystkich sądów w Polsce zostało odwołanych przez ministra sprawiedliwości w trybie spec ustawy.
Źródło: SSP IUSTITIA

Sprawdź także

Pandemia a ciąża i porody

W publicznych szpitalach w czasie pandemii nie są przestrzegane prawa kobiet rodzących – wynika z …