Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Karty kibica będą anulowane

Karty kibica będą anulowane

Otwarcie stadionów dla szerszej publiczności przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. To podstawowy cel nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa uelastycznia przepisy w zakresie wymogów dotyczących organizowania imprez masowych. Chodzi tu w szczególności o mecze piłki nożnej.Organ wydający pozwolenie na organizację imprezy masowej, wstępnie ocenionej przez Policję jako impreza podwyższonego ryzyka, będzie mógł ? na wniosek organizatora i po porozumieniu z Policją ? wyrazić zgodę na mniejszą niż przewidziana dla takich imprez liczbę funkcjonariuszy służb porządkowych. Nowelizacja m.in. ustanawia wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, który będzie organem pomocniczym wojewody. W skład zespołu wejdą m.in. wojewódzki komendant Policji oraz Straży Pożarnej. Zespół wspomagałby zabezpieczanie imprez masowych m.in. poprzez analizowanie zagrożeń związanych z ich organizacją na terenie danego województwa oraz ocenę podejmowanych w tym zakresie działań.
Zmienione zostały zasady bezpieczeństwa meczów piłki nożnej dotyczące m.in. identyfikacji uczestniczących w nich osób, wyposażenia obiektów, na których są one organizowane oraz sprzedaży biletów. Zakres przetwarzania danych identyfikujących uczestników meczu będzie obejmował imię, nazwisko i numer PESEL.
Z dotychczas obowiązującego katalogu został usunięty m.in. wizerunek twarzy. W konsekwencji zniknie wymóg tzw. kart kibica. Ustawa zmienia też procedurę stosowania zakazów klubowych. Osoby ukarane będą mogły złożyć do podmiotu, który zastosował zakaz, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Osoby ukarane zakazem będą też miały prawo do wniesienia skargi na to rozstrzygnięcie do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ustawa została uzupełniona o zasady udostępniania kibicom miejsc stojących. Zgodnie z nowelizacją, liczba takich miejsc nie będzie mogła przekraczać 25 proc. ogólnej liczby miejsc, a jedno miejsce siedzące będzie mogło być przekształcone wyłącznie w jedno miejsce stojące i tylko pod warunkiem możliwości przywrócenia stanu poprzedniego. Nowelizacja uznaje za wykroczenie posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub wyrobów pirotechnicznych już w drodze na imprezę masową, np. na mecz. Nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Sprawdź także

Wsparcie dla Igora Tuleyi

Na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) pojawiła sie informacja dotycząca sędziego Igora Tuleyi oraz …