Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Kary umowne

Kary umowne

Wolters Kluwer Polska organizuje szkolenie: KARA UMOWNA W PRAKTYCE SĄDOWEJ termin: 3 czerwca 2011 r. Warszawa, w godz. 10:00 – 16:00. Wykładowcą będzie Zbigniew Miczek, sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.W programie szkolenia:
I. Rodzaje kar umownych;
II. Funkcje kar umownych;
III. Cechy kary umownej;
IV. Dochodzenie roszczeń z tytułu kar umownych:
1. wymagalność roszczenia
2. ciężar dowodu w procesie o kary umowne
3. kara umowna jako podstawa zarzutu potrącenia;
V. Formy obrony przed powództwem o zapłatę kar umownych:
1. zarzut braku winy dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
2. żądanie obniżenia kary (miarkowanie)
a. wykonanie zobowiązania w znacznej części
b. rażące wygórowanie kary umownej
3. zarzut niedozwolonego postanowienia umownego
4. zarzut braku szkody wierzyciela.
Więcej informacji: http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40155538__PZTA_0D.html

Sprawdź także

Zjazd „Iustitii”

Prawo nie rodzi się z bezprawia. Oczekujemy rozliczenia zła, które zostało wyrządzone – uchwała XXX …