Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Kasacja także dla ministra sprawiedliwości

Kasacja także dla ministra sprawiedliwości

Prawo wnoszenia tzw. kasacji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego daje Ministrowi Sprawiedliwości nowelizacja ustawy Kodeks postępowania karnego, która dziś wchodzi w życie. Przed nowelizacją uprawnienie to miał Prokurator Generalny, Naczelny Prokurator Wojskowy, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka w sprawach dotyczącychpraw dziecka. Ponadto te organy zyskują prawo wglądu do akt sądowych i prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania po zakończeniu postępowania i zapadnięciu rozstrzygnięcia. Sejm uchwalił ustawę 10 października 2014 r. Prezydent podpisał ją 3 listopada 2014 r. Ustawa weszła w życie 27 listopada 2015 r. Dz.U. 2014 poz. 1556

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …

Strona główna / Aktualności / Kasacja także dla ministra sprawiedliwości

Kasacja także dla ministra sprawiedliwości

Ponadto w drugim czytaniu Sejm rozpatrzył poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Projekt przyznaje ministrowi sprawiedliwości prawo wnoszenia tzw. kasacji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Obecnie uprawnienie to ma Prokurator Generalny, Naczelny Prokurator Wojskowy, Rzecznik Praw Obywatelskich,a w sprawach dotyczących dzieci także Rzecznik Praw Dziecka. W pierwotnej wersji projekt zakładał również rozszerzenie zakresu kasacji na wszystkie te sytuacje, w których możliwa jest apelacja, ale na etapie komisyjnym odstąpiono od tej propozycji. Pierwsze czytanie odbyło się 5 grudnia 2012 r. Następnie projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która 24 lipca 2014 r. przyjęła projekt z poprawkami. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Jarosław Pięta. W dyskusji zgłoszono poprawki. Sejm skierował projekt ponownie do Komisji Nadzwyczajnej.

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …