Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / „Kasta” PiS sięga NSA?

„Kasta” PiS sięga NSA?

W związku z nowymi medialnymi informacjami dotyczącymi działalności sędziów z grupy „Kasta” na Whatsappie, w tym rozmowy b. Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach Arkadiusza Cichockiego z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa Leszkiem Mazurem w sprawie rekomendacji sędziego Tomasza Szmydta na stanowisko w KRS, roli wiceministra Łukasza Piebiaka oraz rozmów Leszka Mazura z Prezesem NSA Markiem Zirkiem – Sadowskim, SSP Iustitia po raz kolejny apeluje:

  • do członków KRS, w tym Przewodniczącego, o podanie się do dymisji,
  • do parlamentarzystów o niezwłoczne powołanie sejmowej komisji śledczej, celem wyjaśnienia działań osób pracujących w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz organach powiązanych z resortem sprawiedliwości, w tym KRS i rzeczników dyscyplinarnych, mających na celu szkalowanie sędziów sprzeciwiających się naruszaniu praworządności.

W związku z ujawnionym w mediach stwierdzeniem Przewodniczącego Leszka Mazura: „Dobra, świetnie, bardzo dziękuję, ja nie mogę rozmawiać, bo mam [niezrozumiałe] pana prezesa Zirka, mieliśmy parę takich rozmów o istotnych sprawach, o rzeczach różnych, NSA, ale NSA to jest taki ważny segment, bo przez niego idą odwołania przez niego, to znaczy w kwestii powołania Izby Dyscyplinarnej, bardzo ważna układanka, tam musieliśmy sobie porozmawiać…” SSP Iustitia żąda od Prezesa NSA Marka Zirka Sadowskiego i Przewodniczącego Leszka Mazura wyjaśnień, czy takie spotkania miały miejsce i jaki był temat rozmów, a w szczególności czy omawiano rolę NSA w procesach nominacyjnych sędziów SN, NSA oraz sędziów sądów powszechnych i administracyjnych.

Zważywszy na to, że Premier ani Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny nie podjęli żadnych istotnych decyzji, a większość osób zamieszanych w działania szkalowania sędziów nadal zajmuje eksponowane stanowiska (prezesów sądów, członków KRS, komisji egzaminacyjnych, rzeczników dyscyplinarnych) oraz – co najważniejsze – nadal może orzekać w imieniu Rzeczypospolitej, zwracamy się do rzeczników dyscyplinarnych przy sądach powszechnych, NSA i SN o podjęcie czynności wyjaśniających bez zbędnej zwłoki.

Dotychczasowe opieszałe postępowanie godzi w dobre imię polskiego sądownictwa.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …