Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / KC a wyzwania współczesności

KC a wyzwania współczesności

?Nowy kodeks cywilny odpowiedzią na wyzwania współczesności” to hasło, pod którym odbędzie się konferencja naukowa, 10 kwietnia w Warszawie. Uczestnicy dyskutować będą nad projektowanymi przepisami, formułować propozycje nowych rozwiązań oraz zastanawiać się czy powinien zostać uchwalony nowy kodeks cywilny, czy też należy pracowaćnad poprawieniem i unowocześnieniem obowiązującego kodeksu? Konferencję organizuje Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz pracownikami naukowymi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wychodząc naprzeciw gospodarczym i społecznym zmianom zachodzącym w Polsce, a także próbując zapobiec postępującej dekompozycji obowiązującego kodeksu cywilnego, planowana konferencja zostanie poświęcona projektowanym przepisom nowego kodeksu cywilnego, przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. Przedmiotem obrad będą proponowane przepisy z zakresu takich instytucji, jak: czynności prawne, przedstawicielstwo i przedawnienie, skutki nienależytego wykonania zobowiązań, w tym regulacji kary umownej i odstąpienia od umowy, a także przepisy dotyczące spadków i europejskiego poświadczenia spadkowego związanego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku.
Tematy te będą dyskutowane w trzech panelach, pod kierunkiem: prof. dr hab. Maksymiliana Pazdana, prof. dr hab. Fryderyka Zolla oraz prof. dr hab. Piotra Machnikowskiego. Wykład inaugurujący wygłosi prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Przed twórcami nowego kodeksu cywilnego stoi wyzwanie: nie zepsuć tego, co dobre w obowiązującym kodeksie i sprawić, aby nowy kodeks cywilny był nowoczesny, odpowiadał na wyzwania współczesności, w tym na zmieniające się stosunki gospodarcze i społeczne, na które coraz większy wpływ wywierają dynamicznie rozwijające się nowe technologie. Organizatorzy zapewniają, że w trakcie obrad odbędzie się szeroka dyskusja nad projektowanymi przepisami, która ma mieć realny wpływ na brzmienie nowych przepisów, uczestnicy sformułują także propozycje nowych rozwiązań. Dyskusja pozwoli także odpowiedzieć na pytanie, czy powinien zostać uchwalony nowy kodeks cywilny, tak jak to się stało na Węgrzech, w Czechach, na Litwie czy w Rumunii, czy też należy pracować nad poprawieniem i unowocześnieniem obowiązującego kodeksu?
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem płatności do biura Stowarzyszenia faxem na nr 22 827 01 94 lub 22 827 13 45, lub mailem na adres snrp@rejent.com.pl Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia pod nr tel. 22 827 13 45 lub 22 827 01 94

Sprawdź także

Życzenia od Wolnych Sądów

#WolneSądy@WolneSady1Kochani! Z okazji Świąt życzymy Wam dużo zdrowia, radości i nadziei! Wiosna nadchodzi wielkimi krokami …