Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Kiedy asystenci osób niepełnosprawnych

Kiedy asystenci osób niepełnosprawnych

Potrzeba stworzenia nowego zawodu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest od dawna postulowana przez środowisko osób niepełnosprawnych oraz ekspertów. Instytucja asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej stwarza tym osobom możliwość prowadzenia aktywnego życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego, a takżekorzystnie wpływa na proces rehabilitacji społecznej i zawodowej. Powołanie instytucji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej byłoby pożądane z uwagi na regulacje wynikające z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace specjalnie powołanego Zespołu do spraw rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednak prace te znajdują się na wstępnym etapie. Zdaniem Rzecznika konieczne jest przyspieszenie prac zmierzających do powołania instytucji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i poddania projektu takiego rozwiązania konsultacjom z zainteresowanymi środowiskami.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Sprawdź także

Manipulacje neosędziów z SN

Oświadczenie 48 sędziów Sądu Najwyższego. Rzecznik SN mówi o „wprowadzaniu w błąd opinii publicznej” Sąd …