Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Kiedy sędzia nie mówi prawdy

Kiedy sędzia nie mówi prawdy

Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie wypowiedzi sędziego Macieja Nawackiego, członka nowej Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018r.. Dla przypomnienia chodzi o wypowiedź Macieja Nawackiego dla Faktów TVN oraz Polskiego Radia Olsztyn, w której sugeruje, że sędziowie Sądu Najwyższego

zawieszając stosowanie przepisów ustawy dopuścili się oczywistego i rażącego naruszenia prawa i mogą w związku z tym ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną. Kolegium jednogłośnie uznało, że wypowiedź ta narusza Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych. Maciej Nawacki jest również prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie. Poniżej pełna treść uchwały. UCHWAŁA Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 12 września 2018 r. W nawiązaniu do wypowiedzi SSR Macieja Nawackiego zaprezentowanej w dniu 28 sierpnia 2018 r. w materiale telewizyjnym wyemitowanym w głównym wydaniu programu informacyjnego ?Fakty? stacji TVN, rozwiniętej w wywiadzie radiowym z dnia 6 września 2018 r. wyemitowanym w stacji Polskie Radio Olsztyn, w których sugeruje, iż sędziowie Sądu Najwyższego przy wydaniu orzeczenia z dnia 2 sierpnia 2018 r., sygn. akt III UZP 4/18, m.in. zawieszającego niektóre z przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 8 grudnia 2017 r., dopuścili się oczywistego i rażącego naruszenia prawa i w związku z tym mogą ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną, Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie stanowczo uznaje, iż takie zachowanie sędziego sądu powszechnego stanowi przekroczenie zasady rzeczowej krytyki orzeczenia najwyższej instancji sądowej, która godzi jednocześnie w jej autorytet (§4 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych). Także jako sprzeczną z dobrymi obyczajami (§2 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych) należy traktować tę część wypowiedzi sędziego, która zawiera groźbę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów Sądu Najwyższego, którzy brali udział w wydaniu wspomnianego orzeczenia.Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie upoważnia członków Kolegium do rozpowszechniania niniejszej uchwały. Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie niniejszą uchwałę przyjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Źródło: SSP IUSTITIA

Sprawdź także

Co może neoKRS

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia informuje, że w najbliższy poniedziałek, 6 lipca 2020 roku, dwoje jego …