Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Kiedy w szkołach będą lekcje etyki

Kiedy w szkołach będą lekcje etyki

Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała wystąpienie do Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów RP, przypominając mu, że RP zobowiązała się do respektowania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a ten zobowiązał nasz rząd do zapewnienia w szkołach lekcji etyki tym uczniom, którzy nie chodzą na religię.Niestety, w opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, mimo upływu trzech lat od wydania tego wyroku systemowe problemy związane z nauczaniem etyki w polskich szkołach, wskazane przez strasburski Trybunał, nadal nie zostały rozwiązane. Brak zauważalnego postępu w nieuchronny sposób powoduje, że standardy Rady Europy w tym obszarze nie są w polskim państwie respektowane. (…)Trybunał w swoim wyroku podkreślił istotne znaczenie praktycznej realizacji przewidzianej w art. 9 Konwencji zasady wolności myśli, sumienia i wyznania. Jak stwierdził Trybunał, ?wolność przekonań, sumienia i wyznania jest jednym z fundamentów «społeczeństwa demokratycznego». Jest to, w wymiarze religijnym, jeden z najistotniejszych elementów składających się na tożsamość wyznawców i ich koncepcji życia, lecz również stanowi wartość dla ateistów, agnostyków, sceptyków i laików. Pluralizm stanowi nieodłączną część wywalczonego przez stulecia demokratycznego modelu społeczeństwa. Wolność ta obejmuje m. in. prawo do posiadania lub nieposiadania przekonań religijnych i do wyznawania lub nie wyznawania religii” Na tle tej ogólnej tezy dotyczącej wolności sumienia i wyznania ETPC podkreśla, iż naturalną konsekwencją tak rozumianej wolności jest swoboda nieujawniania swoich przekonań religijnych, a tym samym wprowadzenie przez państwo bezpośredniego czy pośredniego obowiązku ujawnienia faktu nie wyznawania religii stanowi naruszenie prawa. (…) Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu nie jest nadal wykonany przez państwo polskie w sposób zadowalający. Nie rozwiązano przede wszystkim problemów związanych z organizacją nauczania etyki w szkołach publicznych. Lekcje etyki nie są i nie powinny być traktowane jako ?zamienne” z lekcjami religii, jednak dla uczniów nieuczęszczających na religię, szczególnie w sytuacji gdy stopień z przedmiotu religia/etyka uwzględniany jest przy obliczaniu średniej wyników w nauce, stanowią one istotne uzupełnienie przedstawianej oferty edukacyjnej. Nauka etyki może też stanowić ważny element wykształcenia ogólnego.(…)

Sprawdź także

Trupy nad polską granicą

Jak przekazała w niedzielę Straż Graniczna, że w rejonie przygranicznym znaleziono zwłoki trzech osób. Dalsze …