Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Kłamliwy przekaz prawicy

Kłamliwy przekaz prawicy

W związku z fałszywymi informacjami na temat mojego wystąpienia podczas rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dniu 14 maja 2019 r. zamieszczonymi w publikacji pt. UJAWNIAMY. Znamy kulisy dzisiejszej rozprawy przed TSUE! Wielki sukces przedstawicieli KRS i PG oraz kompromitacja wysłanników Gersdorf i „kasty”, który tego dnia został zamieszczony na stronie: https://wpo I ityce.pl/polityka/446584-ujawn ia my-zna my-kul isy-dzisiejszej-rozprawy-przed-tsue
składam następujące oświadczenie.
I. Wprowadzenie W niniejszym oświadczeniu koncentruję sie na najbardziej istotnych faktach. Już na wstępie zaznaczam, że największy ładunek fałszu ww. publikacji jest zawarty w niewinnym z pozoru słowie „zamiast” (cytuję: „… zamiast używać argumentów merytorycznych wolała opowiadać o Jarosławie Kaczyńskim”).
II. Wystąpienia 1. Podczas ww. rozprawy zabierałam głos dwukrotnie – po raz pierwszy w ramach czasu przewidzianego na wypowiedź pełnomocnika Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (wypowiedź podstawowa), a następnie w ramach prawa repliki. 2. Wypowiedź podstawową zaczęłam od stwierdzenia, że mam zaszczyt rerperezentować na rozprawie Panią prof. dr hab. Małgorzatę Gersdorf – Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego. Zaznaczyłam następnie, że w stanie połączonych spraw, aktualnym w dniu 14 maja 2019 r. ograniczam swoje wystąpienie do dwóch zagadnień. 3. Pierwszym z nich była kwestia reprezentacji Sądu Najwyższego na rozprawie (posiedzeniu) przed TSUE. W tym zakresie nawiązałam do uregulowania zawartego w art. 14 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.), zgodnie z którym Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego kieruje pracami Sądu Najwyższego (SN) i reprezentuje Sąd Najwyższy na zewnątrz, a także do art. 183 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej -przepisu nadającego Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego rangę organu konstytucyjnego Państwa. Podkreśliłam, że jedynie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego przysługuje kompetencja do reprezentowania Sądu Najwyższego jako określonego organu wymiaru sprawiedliwości viagra generika rezeptfrei deutschland, a także do udzielenia stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie. 4. Zaznacznie to było uzasadnione w świetle starań Izby Dyscyplinarnej SN dopuszczenia do udziału w sprawie. Wprawdzie Sędzia Koen Lenaerts – Prezes TSUE oświadczył na wstępie rozprawy, że wniosek Izby Dyscyplinarnej w tym zakresie nie został uwzględniony, niemniej jednak tuż przed rozpoczęciem posiedzenia przekazano mi stanowisko Tej Izby (Uchwałę nr 6 Zgromadzenia sędziów i Załącznik nr 1 do stanowiska Izby), z którego wynikało odmienne zapatrywanie.

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …