Finansowanie pomostowe
Strona główna / Moja kancelaria / Kluczowy wyrok

Kluczowy wyrok

Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego :

W 2004 r. Polacy zdecydowali, że staniemy się częścią Unii Europejskiej, której celem jest m. in. zapewnienie bezpieczeństwa prawnego w Europie. Taką decyzję podjął w referendum naród. Dzisiaj najwyższy organ sądowniczy tej struktury –Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, który jest odpowiedzią na skierowane do niego przez Sąd Najwyższy pytania. Z odpowiedzi tej wynika, że Trybunał zaakceptował dokonywanie kontroli zgodności przepisów dotyczących ustroju sądów z prawem Unii Europejskiej. Uznał zatem, że także ta materia nie jest wyłącznie wewnętrznym problemem polskim. Trybunał podzielił zastrzeżenia SN i przesądził, że podnoszone w pytaniach SN kwestie niezależności nowej Izby Dyscyplinarnej, a także bezstronności Krajowej Rady Sądownictwa rozpatrzone być powinny przez sąd odsyłający, czyli Sąd Najwyższy, wskazał także warunki jakie musi spełniać niezależny sąd. Taka wykładnia prawa Unii Europejskiej jest jednak wiążąca nie tylko dla sądu odsyłającego, ale obowiązuje wszystkie sądy i inne organy państwa, przy czym może się okazać konieczne odstąpienie od stosowania przez nie przepisów prawa krajowego. Wysoce prawdopodobne jest, że wskazane w pytaniach zagadnienia staną się przedmiotem rozważań i orzeczeń sądów powszechnych i administracyjnych. Sąd pytający zobowiązany został przez TSUE do rozstrzygnięcia, czy Izba Dyscyplinarna jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, zważywszy na sposób jej powołania. Wydanie stosownych orzeczeń przez Sąd Najwyższy będzie dokonywane bez zbędnej zwłoki, wymaga jednak czasu. W celu zapobieżenia pojawieniu się stanu niepewności prawnej, czy wręcz chaosu prawnego, Rząd, Sejm i Senat powinny podjąć działania ustawodawcze w celu usunięcia wadliwości prawnych, których zaistnienie zostało dzisiaj potwierdzone w wymienionym zakresie. Wymagatego stan praworządności w Polsce, którego stabilność, na skutek wprowadzonych zmian, uznać trzeba za od dłuższego czasu zachwianą. Należy wypracować rozwiązania, które rozpoczną proces odbudowy zaufania do Krajowej Rady Sądownictwa i sądów z Sądem Najwyższym na czele. Trzeba to uczynić ze względu na dobro Polski widziane z perspektywy wewnętrznej i międzynarodowej.

****

Sędzia Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes SN; Sąd Najwyższy wyda stosowne orzeczenia bez zbędnej zwłoki. Ale to jednak wymaga czasu, to nie będzie się działo z dnia na dzień. Taka wykładnia prawa jest wiążąca nie tylko dla sądu odsyłającego. Trybunał wskazał, jakie warunki musi spełniać niezależny sąd. TSUE zaakceptował dokonywanie kontroli przepisów krajowych z prawem UE. Uznał, że ta materia nie jest wyłącznym problemem Polski, tylko jest problemem europejskim. TSUE przyznał, że to, co mówiliśmy od lat, że zmiany legislacyjne, wprowadzane ekspresowo bez debaty, bez poszanowania demokratycznego systemu stanowienia praw doprowadziły do tego, że polskie sądownictwo stało się upolitycznione. Tak nie może być w demokratycznym państwie. TSUE wydał kluczowy wyrok dla polskiego sądownictwa, ale również bardzo ważny dla całej wspólnoty europejskiej. (http://www.tvn24.pl)

Sprawdź także

Ordo Iuris to sekta

Gościem programu „Newsroom” WP był ojciec Paweł Gużyński, dominikanin. Duchowny został zapytany m.in. o pomysł …