Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Kobieta szkoli Służbę Więzienną

Kobieta szkoli Służbę Więzienną

Płk Danuta Kalaman została szefem Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. To pierwsza kobieta na tym stanowisku w kilkudziesięcioletniej historii działalności ośrodka. Swoje obowiązki obejmie 8 marca. – Cieszę się, że przeddzień Dnia Kobiet, mam okazję uczestniczyć w tej uroczystości. Jestem przekonany, że doskonale poradzi sobie Pani z nowymi obowiązkami ? powiedział w trakcie spotkania minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
Płk Danuta Kalaman jest absolwentką wydziału psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Pracę w więziennictwie rozpoczęła w Areszcie Śledczym w Częstochowie. Była pierwszym psychologiem pracującym w tej jednostce. W 1990 r. została kierownikiem działu penitencjarnego. Rok później podjęła obowiązki zastępcy naczelnika Rejonowego Aresztu Śledczego w Częstochowie, a od 1997 r. została zastępcą dyrektora jednostki. W 2007 r. otrzymała zadanie przekształcenia Ośrodka Doskonalenia Kadr w Kulach z oddziałem w Wiśle w dwie odrębne jednostki. Podczas kilkuletniego kierowania OSSW w Kulach dała się poznać jako sprawny organizator wprowadzający nowatorskie metody szkolenia kadry podoficerskiej SW. Płk Kalaman legitymuje się ogromną wiedzą specjalistyczną oraz dużym doświadczeniem zawodowym.
Ośrodek, którym będzie kierować nowo powołana komendant rozpoczął działalność w 1950 r. jako Szkoła Pracowników Straży Więziennej w Szczypiornie (aktualnie dzielnica Kalisza). Pięć lat później Szkoła została przekształcona w Centrum Wyszkolenia Służby Więziennej w Szczypiornie, a w lipcu 1969 r. w miejsce Centrum powołany został Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. Jego zadaniem było prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w odniesieniu do nowoprzyjętych do służby na stanowiska oficerskie i podoficerskie oraz organizowanie kursów dokształcania i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy SW. Lata 70. i 80. to czas intensywnej rozbudowy i modernizacji Ośrodka. W 1987 r. podniesiono rangę kaliskiej placówki, która zyskała nazwę Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej. W okresie transformacji ustrojowej (po 1989 r.) programy nauczania zostały gruntownie zmodyfikowane, dostosowane do standardów międzynarodowych. W tym czasie Ośrodek nawiązał współpracę z ośrodkami akademickimi.
Od wielu lat jest miejscem krajowych kongresów i sympozjów penitencjarnych, a ożywione kontakty z ośrodkami szkoleniowymi służb więziennych innych państw dobrze służą wymianie doświadczeń. Ośrodek prowadzi szkolenia dla przyszłych podoficerów, chorążych i oficerów SW oraz szkolenia specjalistyczne i doskonalące więzienną kadrę. Efektem ubiegłorocznej pracy dydaktycznej jest blisko pięć tysięcy absolwentów. Tegoroczny plan przewiduje przeszkolenie około sześciu tysięcy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …