Najnowsze informacje
Strona główna / Moja kancelaria / Kodeks Światowej Egzekucji

Kodeks Światowej Egzekucji

Prezes Poznańskiej Izby Komorniczej,wiceprezes KRK, komornik Marek Jessa mówi o XXI Międzynarodowym Kongresie Komorników Sądowych – Dlaczego poleciał pan aż do Kapsztadu?
– Reprezentowałem środowisko polskich komorników na XXI Międzynarodowym Kongresie Komorników Sądowych, który odbył się w w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki. Była to także okazja do świętowania okrągłej 60. rocznicy powstania UIHJ.
Tego typu kongresy to nie tylko towarzyskie spotkania ale i analiza obowiązującego prawa.
– Kongres jest miejscem przedstawiania nowych projektów i rozwiązań)prawnych, co do zasady innowacyjnych, wręcz rewolucyjnych. UIHJ stworzyła Radę Naukową, w skład której wchodzą pracownicy naukowi z całego świata. Od kilku lat Rada Naukowa współpracuje z Kongresem nad opracowaniem Światowego Kodeksu Egzekucji, którego krótka prezentacja została przedstawiona podczas obrad kongresu w Kapsztadzie, zaprezentowany został również zestandaryzowany status afrykańskiego organu egzekucyjnego oraz afrykański tytuł wykonawczy. Jako temat przewodni tegorocznego XXI Międzynarodowego Kongresu UIHJ, wybrane zostało hasło „Komornik Sądowy XXI wieku”. Rola generalnego sprawozdawcy Kongresu została powierzona Mathieu Chardonowi, pełniącemu funkcję pierwszego sekretarza UIHJ. Zgodnie z jego zamierzeniem, prace przygotowawcze kongresu były swoistym ukoronowaniem dokonań i działań poprzednich Międzynarodowych Kongresów UIHJ.
Czeka nas jeden wspólny światowy kodeks egzekucyjny?
– Każde państwo ma własny system prawny i jest rzeczą niemożliwą stworzenie jednolitego kodeksu egzekucyjnego dla wszystkich. Ten kodeks to owoc paroletniej pracy komorników z całego świata. Księga Światowej Egzekucji daje odpowiedź na pytania jak działają organy egzekucyjne w poszczególnych krajach, jak przeprowadza się egzekucję. Natomiast nie będzie to kodeks, bo, jak mówiłem, jest to niemożliwe, który regulowałby w jednolity sposób zasady egzekucji. Chodzi nam o wyznaczenie celów i zasad postępowania, kierunków do których winniśmy zdążać.
– A polska egzekucja? Idziemy z duchem czasów, czy pod prąd?
– Od kilku lat staramy się mocniej angażować w te prace, bo chcemy mieć wpływ na to, co nas bezpośrednio dotyczy. Trwają prace nad egzekucjami z kont bankowych i trudno się tym nie interesować, skoro prawo unijne i tak będzie u nas obowiązywać. Dzięki naszym pracom mamy wpływ to, jak to prawo będzie sformułowane; lepiej zawczasu monitorować zmiany i wprowadzać zasady, które mogą nam ułatwiać pracę.
Czy pozycja Polski na kongresie była silna?
– Można to mierzyć liczbą głosów, którymi dysponuje każda delegacja. Zależy ona od liczby komorników w danym kraju. Polska miała 7 głosów. Nasi sąsiedzi, Czesi i Słowacy po jednym .
Gdzie odbędzie się kolejny kongres i dlaczego nie w Polsce?
– W Polsce już odbył się taki kongres. W 1994 roku. Idea światowych władz komorników jest taka, aby kongresy odbywały się w krajach dopiero co przyjętych. To dlatego w Warszawie mogli spotkać się komornicy z całego świata. Niekiedy jednak odchodzi się od tych zasad. Od wielu lat o zorganizowanie kongresu ubiegała się Hiszpania i w 2015 roku komornicy z całego świata spotkają się w Madrycie. Warto dodać, że prezydentem UIHJ na kolejną kadencję został wybrany Leo Netten.

Sprawdź także

Nie ma zmiłuj

Zaniechanie stosowania prawa jest tak samo jego przekroczeniem jak bezprawne działanie, więc odpuszczenie wymierzenia sprawiedliwości …