Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Kolejny nieuczciwy notariusz

Kolejny nieuczciwy notariusz

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej prowadzi śledztwo dotyczące wyprowadzania majątku jednej z wrocławskich spółek. Sprawcy ukrywali majątek przed komornikiem Z ustaleń śledztwa wynika, że wspólnicy i członek zarządu tej spółki w latach 2012 – 2013 roku, podjęli szereg działań zmierzających do
usunięcia majątku spółki w związku z licznymi postępowaniami egzekucyjnymi, toczącymi się przeciwko spółce. Spółka ta była między innymi podwykonawcą innej wrocławskiej spółki działającej w branży budowlanej i posiadała wobec tej spółki wierzytelność na łączną kwotę nie mniejszą niż 1.145.130,- zł. Aby uniknąć zabezpieczenia tej wierzytelności przez komornika, dokonano jej cesji na rzecz innej spółki. Podpisy na umowie cesji wierzytelności mieli złożyć prezes zarządu spółki oraz prezes zarządu spółki, na rzecz której dokonano cesji wierzytelności, a fakt złożenia podpisów pod umową przez osoby w niej wskazane poświadczył notariusz. NOTARIUSZ PODEJRZANY O POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY
Jak ustalono, prezes zarządu spółki faktycznie nie podpisał wspomnianej umowy cesji wierzytelności, jak również nie podpisał w repertorium notarialnym potwierdzenia odbioru dokumentu notarialnego poświadczenia podpisu. W związku z powyższym notariusz poświadczył nieprawdę co do osoby, która podpisała się pod wskazanym dokumentem. 7 września 2017 roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na polecenie prokuratora, dokonali zatrzymania notariusza. Prokurator przedstawił mu zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumencie notarialnym i ułatwienia innym osobom udaremnienia i uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieli spółki oraz wykonania orzeczeń sądowych oraz organów ZUS i Urzędów Skarbowych poprzez usunięcie składników majątku (art. 271 par. 3 Kodeksu karnego i 18 par. 3 w zw. art. 300 par. 1 i 2 Kodeksu karnego). Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 25.000 zł.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Kucie lepszej przyszłości

Re-demokratyzacja jako Budowanie Lepszej Przyszłości John Morijn i sędzia Igor Tuleya  Od czasu przejęcia w Polsce …