Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Komisarz Praw Człowieka RE w Polsce

Komisarz Praw Człowieka RE w Polsce

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Niels Muznieks w tygodniu 8-12 luty 2016 r. odbywa oficjalną wizytę w Polsce. 8 lutego, na prośbę Rady Europy, w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odbyło się spotkanie przedstawicieli piętnastu organizacji pozarządowych z Komisarzem. Zwyczajowo spotkanie Komisarza z organizacjamipozarządowymi poprzedza wizyty w instytucjach państwowych. Podczas spotkania zostały poruszone trzy bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony był funkcjonowaniu i prawnym uregulowaniom dotyczącym instytucji ochrony praw człowieka w Polsce (m.in. Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich).
Drugi temat dotyczył wymiaru sprawiedliwości, w szczególności zmianom legislacyjnym dotyczącym procedury karnej oraz problemom związanym z długością postępowania i tymczasowym aresztowaniem.
Trzecim zagadnieniem które interesowało Komisarza były kwestie związane z równością płci, przemocy domowej oraz praw reprodukcyjnych.
Na podstawie informacji zebranych podczas oficjalnej wizyty w Polsce, spotkań z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami państwowymi, w ciągu trzech miesięcy ma powstać raport Komisarza Praw Człowieka na temat przestrzegania praw człowieka w Polsce.
Wysoki Komisarz Praw Człowieka spotkał się z polskim środowiskiem prawniczym Nils Raimonds Muiżnieks, Wysoki Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, spotkał się 9 lutego z przedstawicielami środowisk prawniczych oraz organizacji pozarządowych w Warszawie. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, członkini Komisji Praw Człowieka przy NRA. Spotkanie podzielone było na trzy panele dyskusyjne. Omawiano aktualną sytuację w Polsce, m.in. w kwestii obowiązujących norm ochrony praw człowieka. Przedmiotem rozmów były też wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz zapisy nowelizacji ustawy o Policji. Debata dotyczyła także reformy Prokuratury i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.
Przedmiotem zainteresowania Komisarza była też kwestia przewlekłości postępowań i czasu trwania aresztu tymczasowego w Polsce. Spotkanie odbyło się w ramach oficjalnej wizyty Komisarza w Polsce. Radców prawnych reprezentowała mecenas Maria Ślązak, prezydent CCBE. Przybyli także przedstawiciele m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Amnesty International, Fundacji Watchdog Polska, Fundacji Panoptykon, Fundacji im. Stefana Batoregoy, Instytutu Spraw Publicznych, INPRIS, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników, Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Fundacji Feminoteka, Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz Federacjia na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Sprawdź także

Tak się mści Z. Ziobro

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, powziąwszy wiadomość o delegowaniu prokuratorów z Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex …