Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Komornicy analizują ustawowe zmiany

Komornicy analizują ustawowe zmiany

Oto list, który wystosował prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie projektu ustawy o zmianach w zawodzie komornika: (…) w ślad za pismem z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o komornikach sądowych w imieniu Krajowej Rady Komorniczej w załączeniu uprzejmie przedstawiamanalizę dr. Grzegorza Sibyły odnoszącą się do propozycji legislacyjnej zawartej w art. 181 pkt 10 projektu ustawy i jej wpływu na prawa i wolności związane z przetwarzaniem in ormacji, i w szczególności, prawo do prywatności oraz prawem do ochrony danych osobowych , a także analizę prawną dr. hab. prof. UO Dariusza Szostka odnoszącą się propozycji legislacyjnej zawartej w art. 100 projektu ustawy, ustanawiającej ministra sprawiedliwości administratorem systemu teleinformatycznego dokumentacji prowadzonej przez kancelarię komorniczą. Uprzejmie proszę o uwzględnienie wniosków i uwag wynikających z załączonych opracowań jako zastrzeżeń samorządu komorniczego do złożonego projektu ustawy. Treść ekspertyzy na stronie Krajowej Rady Komorniczej.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …