Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Komputerowe egzaminy prawnicze

Komputerowe egzaminy prawnicze

W dniach 11-13 marca 2015 r. na terenie całego kraju odbędą się egzaminy adwokacki i radcowski. Egzaminy te składają się z czterech części i trwają 3 dni. W dniu 11 marca zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa karnego, w dniu 12 marca ? zadanie z zakresu prawa cywilnego i w dniu 13 marca ? zadania z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego. Zadania egzaminacyjne ? jednakowe dla wszystkich zdających ? przygotowane zostały przez zespoły, powołane przez Ministra Sprawiedliwości, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele delegowani odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych.
W bieżącym roku, tak jak i w roku ubiegłym, w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), egzaminy adwokacki i radcowski nie obejmują części testowej. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 10.00 i trwają po 6 godzin w przypadku pierwszego i drugiego dnia oraz 8 godzin w trzecim dniu. Do egzaminów łącznie przystąpi około 5880 osób, w tym do egzaminu adwokackiego około 2200 osób (z czego około 1990 osób po odbyciu aplikacji oraz około 210 osób uprawnionych z innych tytułów), natomiast do egzaminu radcowskiego ? około 3680 osób (w tym około 3230 osób po odbyciu aplikacji oraz około 450 osób uprawnionych z innych tytułów).
Do egzaminów przystąpi 13 zdających, będących osobami niepełnosprawnymi. W przypadku tych zdających, czas trwania każdej części egzaminu podlega wydłużeniu o połowę. Egzaminy przeprowadzane będą przez 91 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym 33 komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego – mające siedziby w 13 miastach, a w odniesieniu do egzaminu radcowskiego – w 19 miastach przez 58 komisji egzaminacyjnych. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 8 osób – 4 przedstawicieli ministra sprawiedliwości oraz 4 przedstawicieli samorządu zawodowego ? odpowiednio adwokackiego lub radcowskiego.
Wzorem lat ubiegłych, zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych ? według własnego wyboru ? pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdecydowana większość zdających ? około 99%, wybrała możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdający, którzy zdecydowali się na rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zobowiązani są przynieść ten sprzęt na egzamin we własnym zakresie. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, której zadaniem jest również blokowanie dostępu do zasobów komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi. Aplikacja egzaminacyjna na nośnikach pendrive zostanie przekazana zdającym odrębnie na każdy dzień egzaminu. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Wiążące prawo Europy

Podpisy pod apelem sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich My, …