Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Komunikat Biura Trybunału Konstytucyjnego

Komunikat Biura Trybunału Konstytucyjnego

15 listopada 2016 r., po odbyciu przez Trybunał Konstytucyjny dwóch rozpraw, Zgromadzenie Ogólne Sędziów T rybunału Konstytucyjnego kontynuował obrady rozpoczęte w dniu 19 października br . Sędziowie rozważali dwa problemy: przyjęcia Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego oraz wszczęcia procedury zmierzającej do wyłonienia przez ZgromadzenieOgólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego kandydatów na Prezesa TK.
Przedmiotem dyskusji była w szczególności możliwość wypełniania przez Sędziów Trybunału ich konstytucyjnych obowiązków w sytuacji przedłużającej się nieobecności trojga sędziów. Ich absencja z nacząco utrudnia wykonywanie zadań, dla których Zgromadzenie zostało zwołane.
Prezes TK poin formował, że na podstawie art . 16 us t. 3 ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym , zwoła – między 28 a 30 listopada 2016 r. – Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału w celu wypełnienia konstytucyjnego obowiązku przedstawienia prezydentowi Rzeczypospolitej kandydatów Zgromadzenia na stanowisko prezesa Trybunału. Termin ten uwzględnia zakończenie okresu zwolnień lekarskich dwóch sędziów Trybunału .

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …