Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Komunikat o zaludnieniu więzień

Komunikat o zaludnieniu więzień

Według stanu na dzień 15 lipca 2016 r. , zaludnienie zakładów karnych i aresztów śledc zy ch w skali kraju wynosi 8 8 , 0 % co oznacza, że w rozumieniu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w skali kraju nie została przekroczona ich ogólna pojemność. Nie oznacza to jednak, że więżniowie i tymczasowo aresztowani nie zgłaszają skarg na ciasnotę.

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …