Najnowsze informacje

Komunikat Prezydium NRA

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w związku z publikacją prasową w ?Rzeczpospolitej? w dniu 26 marca 2012 r. ? ?Adwokaci specjaliści mieliby podlegać weryfikacji? oraz komunikatem Komisji Etyki na portalu Adwokatura.pl w sprawie weryfikacji specjalizacji adwokackich, stwierdza, że pogląd wyrażony w tych materiałach nie był nigdy konsultowany z NRA. Jest to wyłącznie stanowisko Komisji Etyki wyrażone na posiedzeniu tejże Komisji w dniu 24 marca 2012 roku. Prezydium NRA zdecydowanie krytycznie odnosi się do tego stanowiska jak i faktu publicznego jego zaprezentowania na łamach prasy ogólnopolskiej bez uzyskania akceptacji władz Adwokatury, co mogło prowadzić do mylnego odbioru tego stanowiska jako oficjalnego stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej.
Prezydium NRA zauważa również, że Komisja Etyki, zajmując stanowisko w przedmiocie adwokackich egzaminów specjalizacyjnych przekroczyła swoje uprawnienia, wkraczając w uprawnienia Komisji Doskonalenia Zawodowego. Prezydium NRA zauważa, że istnieje pilna potrzeba przypomnienia zadań poszczególnych Komisji oraz zasad polityki informacyjnej i w tym zakresie Prezydium NRA podejmie stosowne działania.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …