Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Konferencja aplikantów adwokackich

Konferencja aplikantów adwokackich

17-19 maja 2013 r. w Jastrzębiej Górze odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich, organizowana przy udziale samych aplikantów. Konferencja w całości poświęcona zostanie kwestiom związanym z ochroną prawa do prywatności. Aplikanci adwokaccy zaszczyceni patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwary,przy merytorycznym i organizacyjnym wsparciu Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA z adw. dr Agnieszką Zemke-Górecką na czele, przygotowali w związku z prezentowaną tematyką opracowania naukowe i wystąpienia dotyczące różnych aspektów ochrony prawa do prywatności w prawie karnym, cywilnym, administracyjnym, europejskim oraz w zasadach etyki i godności zawodu adwokata. Nadto, zbiór wszystkich opracowań naukowych aplikantów udostępniony zostanie w formie jednej publikacji, poświęconej w całości ochronie prawa do prywatności.
Celem przygotowania konferencji, z inicjatywy i przy współudziale Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA, w dniach 15 marca oraz 11 kwietnia b.r., w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej, miały miejsce spotkania organizacyjne służące omówieniu poszczególnych paneli oraz opracowaniu, wspólnie z członkami Komisji, ankiety dla aplikantów adwokackich, dotyczącej oczekiwań aplikantów, związanych z samą aplikacją oraz oceny realizowanych szkoleń.
Wyniki ankiety zostaną ogłoszone i omówione podczas konferencji, tak aby umożliwić stosowną dyskusję. Organizatorzy, mają nadzieję na udział w tym wydarzeniu członków Prezydium NRA, dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich, kierowników szkoleń oraz szerokiego grona aplikantów adwokackich.

Sprawdź także

Ślepym pozwem w hejterów

Marcin Wiącek na konferencji poświęconej przestępstwom z nienawiści Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział …