Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Konflikt interesów sędziego

Konflikt interesów sędziego

Krajowa Rada Sadownictwa zamieszcza artykuł sędziego Sądu Najwyższego Michała laskowskiego „Konflikt interesów jako zagadnienie etyki zawodowej sędziów” Sędzia Michał Laskowski pisze: Wyrażenie ?konflikt interesów? nie pojawiło się w Zbiorze zasad etyki zawodowej sędziów w czasie jego uchwalania, ani w ustawie ? Prawo o ustroju sądów

powszechnych Jest to jednocześnie jedno z podstawowych pojęć etyki zawodowej, zwłaszcza w odniesieniu do etyki adwokatów i radców prawnych.
Odnosi się przede wszystkim do nieprawidłowego spełniania ich roli zawodowej dla dwóch lub większej liczby stron z powodu niezgodności ich interesów. Konflikt interesów jest często przedmiotem analiz i ocen sądów dyscyplinarnych i za bogaty uznać należy dorobek orzecznictwa sądów dyscyplinarnych samorządów adwokackiego i radców prawnych w tym zakresie. Konflikt inte resów nie dotyczy przy tym jedynie przedstawicieli zawodów prawniczych. Niewątpliwie odnosi się do szeregu zawodów zaufania publicznego, także do polityków. Podejmowane są próby eliminowania konfliktu interesów w drodze ustawowej.
W Czechach przyjęto ostat nio ustawę o konflikcie interesów, w myśl której członkowie rządu nie mogą być właścicielami mediów, a ich firmy nie mogą ubiegać się o dotacje i zamówienia publiczne. Cały atykuł na stronie KRS.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …