Finansowanie pomostowe

Kongres Pomoc+

– Chcemy stworzyć formułę wymiany doświadczeń, tak by pomoc z Funduszu Sprawiedliwości była maksymalnie efektywna i trafiała do najbardziej potrzebujących – podkreślił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który otworzył 26 listopada 2018 r. Kongres Pomoc+. Uczestnikami dwudniowego spotkania w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie są przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych niosących pomoc ze wsparciem Funduszu Sprawiedliwości.

   – Wyrażam szacunek dla Państwa działalności. Naszym zadaniem jest wspieranie Was. Bo to Państwo najlepiej wiecie, czasem również przez osobiste doświadczenie, jak nieść ludziom konkretną pomoc. Dlatego Fundusz Sprawiedliwości został tak pomyślany, by Waszą działalność doceniać i wspierać – mówił minister. Zaznaczył, że do spektrum zadań Funduszu należą również takie akcje, jak wyposażanie w nowoczesny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych, które często jako pierwsze niosą pomoc ofiarom wypadków drogowych, czy przygotowanie kamizelek odblaskowych, zwiększających bezpieczeństwo na drodze, dla trzech milionów dzieci ze wszystkich szkół podstawowych w całej Polsce.

Korzystna współpraca

    Celem Kongresu Pomoc+ jest zapoczątkowanie współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami zajmującymi się pomocą dla ofiar przestępstw oraz przeciwdziałaniem przestępczością. Stąd przesłanie: „Koalicja na rzecz ofiar przestępstw i przeciwdziałania przestępczości”.– Mam nadzieję, że kongres przyczyni się do tego, że środki Funduszu Sprawiedliwości, tak potrzebne na pomoc pokrzywdzonym i różne działania prewencyjne, będzie można jeszcze lepiej wykorzystywać – powiedział dyrektor KSAP, Wojciech Federczyk.

     Na konferencję składa się wiele interesujących i praktycznych tematów, np. „O zaletach współdziałania – korzyści dla wszystkich”, „Giełda projektów – przykłady dobrych praktyk”, „Domy Samotnej Matki – systemowa pomoc kobietom”, „Przemoc domowa – przeciwdziałanie i pomoc”.

    Co roku w Polsce około 200 tys. osób pada ofiarą różnego rodzaju przestępstw – znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb czy uchylania się od alimentów. Znaczna część poszkodowanych to kobiety i dzieci. Państwo ma obowiązek niesienia pomocy takim osobom. Obowiązek ten realizuje Fundusz Sprawiedliwości, do którego wpływają pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw. Spełnia on bardzo ważne zadanie, bo większość ofiar przestępstw całymi latami odczuwa skutki pokrzywdzenia i wymaga kompleksowej pomocy.

Wielki program pomocy

    Od czasu zreformowania we wrześniu 2017 roku Fundusz Sprawiedliwości działa coraz skuteczniej. W latach 2013-2017 kwoty kierowane do organizacji na ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym nie przekraczały 20 mln zł rocznie. W 2018 r. jest to 25 mln zł.Prawdziwym przełomem będzie wprowadzenie Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Już od 2019 r. Fundusz będzie kierował do potrzebujących wsparcie o wartości ponad 100 mln zł, a łączna pomoc do 2021 r. wyniesie aż 352,5 mln zł. Nigdy dotąd skala pomocy dla ofiar przestępstw oraz ich bliskich nie była tak wielka.

Biuro Komunikacji i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …