Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Kongres Prawa Podatkowego

Kongres Prawa Podatkowego

Najbardziej aktualne i kontrowersyjne zagadnienia prawa podatkowego ujęte z różnych perspektyw zostaną poruszone podczas Polskiego Kongresu Prawa Podatkowego, który odbędzie się 11 kwietnia w Warszawie. Przedmiotem obrad kongresu będą m.in. zagadnienia dotyczące zmian w podatku VAT, opodatkowania transakcji finansowych, TP i międzynarodowego prawa podatkowego, optymalizacji podatkowej.
Wśród prelegentów znajdą się doradcy podatkowi, ekonomiści, prawnicy oraz przedstawiciele rządu, m.in. dr Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Robert Krasnodębski, partner w kancelarii Weil, Gotshal & Manges LLP, prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, kierownik katedry prawa finansowego, WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady Podatkowej, Lewiatan oraz Sylwia Rzymkowska, prezes Centrum Cen Transferowych.
Szczegółowe informacje oraz zasady rejestracji dostępne są na stronie: www.tax.allerhand.pl Udział w kongresie pozwala na uzyskanie punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Patronat nad tym wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka.

Sprawdź także

RPO u Marszałka

4 grudnia 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek rozmawiał z marszałkiem Sejmu RP X …