Strona główna / Listy / Kongres psychiatrii sądowej

Kongres psychiatrii sądowej

II Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej odbędzie się 15-16 kwietnia w Łodzi. Do udziału zaproszeni są
przedstawiciele środowiska sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, psychiatrów, psychologów oraz duchownych. Ubiegłoroczne zainteresowanie tematyką Kongresu, będącą połączeniem naukowych dyscyplin, zajmujących się psychiatrią sądową, zmotywowała organizatorów do rozszerzenia formuły o gości zagranicznych. Podczas kongresu spotkają się przedstawiciele środowiska sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, psychiatrów, psychologów oraz duchownych ? wszystkich, których wiedza jest niezbędna, by sprostać wyzwaniom orzekania i opiniowania w sprawach dotyczących zdrowia psychicznego oraz wykorzystywania osiągnięć psychiatrii w procesie stosowania prawa, także w życiu społecznym.
Poruszone zostaną tematy takie jak: przyszłość psychiatrii sądowej, tajemnica psychiatryczna a tajemnica lekarska, praca z rodziną pedofila, profil kryminologiczny sprawców przestępstw, norma w seksuologii, regulacje prawne obowiazujące w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Patronat honorowy nad kongresem objęli Paweł Górski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.
Gościem honorowym będzie dr Paulina Miśkiewicz, dyrektor biura WHO w Polsce. Konferencja jest odpłatna. Szczegółowy program i rejestracja na stronie Kongresu

Sprawdź także

Radcy na Pol’and’Rock 2024

Tradycją staje się uczestnictwo radców prawnych w Pol’and’Rock Festivalu, dlatego również w tym roku nie …

Strona główna / Listy / Kongres psychiatrii sądowej

Kongres psychiatrii sądowej

II Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej odbędzie się 15-16 kwietnia 2016 r. w Łodzi. Podczas kongresu podejmowane
będą m.in. zagadnienia schizofrenii, depresji, uzależnienia od alkoholu, zaburzeń preferencji seksualnych w aspekcie ich przebiegu, leczenia oraz zagadnień prawnych, również w kontekście dokonanej nowelizacji kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego. Kongres łączyć będzie część konferencyjną z częścią warsztatową. Udział jest odpłatny (zobacz cennik i warunki udziału) W dyskusji wezmą udział przedstawiciele środowiska sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, psychiatrów, psychologów oraz duchownych ? wszystkich, których wiedza jest niezbędna, by sprostać wyzwaniom orzekania i opiniowania w sprawach dotyczących zdrowia psychicznego oraz wykorzystywania osiągnięć psychiatrii w procesie stosowania prawa, także w życiu społecznym. Za udział zostaną przyznane punkty edukacyjne. Na kongres zapraszają Uniwersytet Medyczny w Łodzi we współpracy z Europejskim Towarzystwem Psychiatrycznym (EPA SECTION MHID).

Sprawdź także

Radcy na Pol’and’Rock 2024

Tradycją staje się uczestnictwo radców prawnych w Pol’and’Rock Festivalu, dlatego również w tym roku nie …