Finansowanie pomostowe

Koniec trudnej kadencji

Zakończyła swoją kadencję ( 2010.05.06 – 2019.05.06) w Trybunale Konstytucyjnym pani profesor Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, znakomity teoretyk prawa, wybitny sędzia tego Trybunału. Należą się Jej od nas słowa podziękowania. Sędziom nie dziękuje się za poziom ich orzeczeń, ale można im dziękować za rzetelną służbę dla dobra wspólnego i za postawę nie tylko w czasie łatwym, ale i w czasie trudnym. Dlatego też, Pani Profesor, bardzo Pani dziękuję.
Sedzia SN Stanisław Zabłocki
Profesor jest prawniczką z Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Trybunał Konstytucyjny nie zamieścił żadnego komunikatu o zakończeniu przez nią kadencji.

Sprawdź także

Protest sędziów OSSSA

Uchwała Nr 3/19 Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 31 lipca 2019 r. Ogólnopolskie …