Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Konkurs na dyrektora ZP w Poznaniu

Konkurs na dyrektora ZP w Poznaniu

Minister Sprawiedliwości ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora zakładu poprawczego w poznaniu. Ofertaskierowana jest do nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz osób nieposiadających wykształcenia pedagogicznego. Oferty, z uwzględnieniem danych adresowych i telefonicznych kandydata należy składać w terminie do dnia 23 listopada 2015 roku. na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa z dopiskiem ? konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Poznaniu.
Miejsce przeprowadzenia konkursu: Ministerstwo Sprawiedliwości. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do ogłoszenia zamieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości www.bip.ms.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. O złożeniu oferty w terminie decydować będzie data stempla pocztowego. Lista osób, których oferty nie zostały odrzucone, będzie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Pytania można kierować pod numer telefonu: (22) 23-90-797

Sprawdź także

Uwiarygodnić badania DNA

Niemal od 20 lat kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich zgłaszają rządzącym konieczność uregulowania badań kodu genetycznego …