Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Konkurs na promocję

Konkurs na promocję

Wykonanie, oznakowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby konferencji inaugurującej projekt ?Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie?……realizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ?Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć? współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie, oznakowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych wskazanych w ?Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia?.
Zainteresowane podmioty Ministerstwo Sprawiedliwości prosi o zapoznanie się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz przesłanie oferty na załączonych wzorach formularzy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2013 r. do godz. 16.00. na adres e-mail: magdalena.bochinska@ms.gov.pl. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów. Dodatkowych informacji udziela Magdalena Bochińska, adres e-mail: magdalena.bochinska@ms.gov.pl, tel.: 22 239 06 31.

Sprawdź także

„ALERT – za kulisami”

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu „Amnesty Alert – za kulisami”   Zapraszamy Cię na pierwsze …