Strona główna / Listy / Konkurs na szefa KSSiP

Konkurs na szefa KSSiP

Kandydaci na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dziś (26 lutego 2024 br.) poznaliśmy nazwiska kandydatów na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W wyznaczonym terminie wpłynęło dziesięć zgłoszeń, które zostały zweryfikowane pod względem formalnym.

KSSiP

Do konkursu zgłosiły się następujące osoby (w kolejności alfabetycznej):

 1. Prof. Politechniki Gdańskiej Przemysław Banasik – sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, kierownik Katedry Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania
  i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, w latach 2013-2017 Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku;
 2. Dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, członek Komisji Nauk Prawnych Oddziału PAN w Krakowie na kadencję 2023-2026, członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości, wiceprezes Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, członek IAPL oraz European Law Instytute w Wiedniu;
 3. Prof. Piotr Girdwoyń – adwokat, Dyrektor Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Studium Prawa, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego;
 4. Prof. UJ Grzegorz Kuca – adwokat, Zastępca Kierownika Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych, w latach 2021-2022 Kierownik Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 5. Dr Sebastian Ładoś – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 6. Beata Morawiec – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, Prezes Stowarzyszenia Sędziów THEMIS, w latach 2015-2017 Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, w latach 2002-2010 członek Krajowej Rady Sądownictwa, w latach 2008-2009 Zastępca Dyrektora najpierw Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, a następnie Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury;
 7. Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wykładowca Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Przewodnicząca Polskiej Sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziowie na rzecz Mediacji GEMME, w latach 2006-2010 Wiceprezes ds. gospodarczych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy,
 8. Wojciech Postulski – sędzia Sądu Rejonowego w Lubartowie, szef Zespołu ds. szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości Komisji Europejskiej, w latach 2014-2019 Sekretarz Generalny Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości European Judicial Training Network (EJTN), w latach 2008-2014 naczelnik Wydziału, a następnie kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 9. Prof. Rafał Stankiewicz – radca prawny, wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, członek European Law Institute z siedzibą w Wiedniu;
 10. Prof. Leszek Wieczorek – adwokat, członek Rady Uczelni i Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w latach 2018-2019 Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Zgłoszenia oceni zespół w składzie dr hab. Mirosław Wyrzykowski (przewodniczący, prof. UW, sędzia TK w stanie spoczynku), prof. dr hab. Janina Błachut (UJ, członkini Rady Programowej KSSiP), Jarosław Gwizdak (członek zarządu Fundacji Instytut Prawa i Społeczeństwa), prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak (UŁ, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku), Ewa Leszczyńska-Furtak (sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie), Andrzej Pogorzelski (prokurator PK), Małgorzata Szeroczyńska (prokurator PR w Żyrardowie, członkini Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym), Stefan Śnieżko (prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku), Igor Tuleya (sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie), przedstawiciel Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Przewodniczący może zaprosić do zespołu inne osoby, które będą miały głos doradczy.

Posiedzenie Zespołu i wysłuchanie kandydatów przewidziano od 12 do 14 marca. Następnie Zespół przedstawi Ministrowi Sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi wyniki oceny w formie opinii oraz rankingu kandydatów.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Egzamin komorniczy

W piątek (12.04.br.) zakończył się egzamin komorniczy. Wnioski o dopuszczenie do sprawdzianu złożyło 91 aplikantów …