Finansowanie pomostowe

Konkurs „Poznajmy się”


Koalicja organizacji pozarządowych reprezentowana przez Fundację Ludzi Otwartej Wyobraźni-FLOW organizuje Ogólnopolski Konkurs „POZNAJMY SIĘ”, adresowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, na projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych.

Celem Konkursu „POZNAJMY SIĘ” jest pogłębienie wiedzy o wielokulturowości naszego społeczeństwa, kształtowanie postaw akceptacji kulturowej różnorodności oraz rozwijanie empatii i życzliwości młodego pokolenia wobec osób, które często po tragicznych przeżyciach musiały opuścić swój kraj i przebywają obecnie w Polsce.

Konkurs objęty został patronatem przez: Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008 – 2018, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków, Stowarzyszenie MasterPeace Poland.

W skład Koalicji organizującej Konkurs wchodzą przedstawiciele: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej – KFON, Fundacji Ludzi Otwartej Wyobraźni – FLOW, Jezuickiego Centrum Społecznego „W akcji”, Społecznego Towarzystwa Oświatowego – STO, Koalicji NIE dla chaosu w szkole, Fundacji SINTAR, Portalu Edukacyjnego „etykawszkole.pl” oraz osób zainteresowanych Konkursem. Prace konkursowe oceniać będzie Kapituła powołana przez Koalicję.

Projekty prezentujące konkretne osoby, określone środowiska i ich kulturowe tradycje mogą być przygotowane w formie filmu, prezentacji scenicznej, wystawy plastycznej lub fotograficznej, opracowanych wywiadów i reportaży lub innych, wymyślonych przez uczestników konkursu form przekazu. Ważny jest zakres i sposób upowszechniania przygotowanych przez uczestników prac.

W ocenie prac konkursowych brana będzie pod uwagę:

bezpośrednia, udokumentowana współpraca w przygotowaniu projektu polskiej młodzieży z przebywającymi w Polsce uchodźcami, imigrantami lub przedstawicielami mniejszości etnicznych i narodowych;
wkład uczestników Konkursu w realizację projektu, a w szczególności: zaangażowanie, pomysłowość i innowacyjność, stopień trudności podjętego zadania (umiejętność pokonywania trudności), wykorzystanie dostępnych materiałów źródłowych;
treść projektu otwarta na wymiary wielokulturowości, wspierająca postawę empatii wobec prezentowanych osób;
efekt końcowy, a w szczególności: zawartość merytoryczna projektu, spójność przyjętych założeń z doborem form ich realizacji, atrakcyjność prezentacji, oryginalność;
sposób i zakres upowszechniania projektu (załączona dokumentacja podjętych w tym zakresie działań).

Udział w Konkursie należy zgłaszać do 31. marca 2019 r. (link do formularzy zgłoszeń) a prace projektowe wykonać do końca roku szkolnego 2018/2019. W listopadzie 2019 roku odbędzie się uroczysta Wielokulturowa gala podsumowująca Konkurs na której zostaną wręczone dyplomy i nagrody laureatom i finalistom.

Termin zgłaszania udziału w Konkursie został przedłużony do 30 kwietnia 2019 r.

Kontakt z organizatorami Konkursu:

tel. 788 073 073, e-mail: biuro@konkurspoznajmysie.pl

Sprawdź także

Wygrana Xero Flor z RP, i …

Należy pilnie wykonać wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor w Polsce sp. …