Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Konkurs Rady Europy

Konkurs Rady Europy

Rada Europy ds. sprawności sądownictwa (European Commission for the Efficiency of Justice) zaprasza do udziału
w ósmej edycji konkursu na najlepsze innowacyjne dobre praktyki przyczyniające się do ulepszenia jakości pracy wymiaru sprawiedliwości- ?Crystal Scales of Justice? Nagrodzone zostaną praktyki wdrożone w ostatnim czasie, które przynoszą wymierne efekty, a jednocześnie możliwe do wykorzystania przez odpowiednie instytucje z innych państw Rady Europy. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w formie elektronicznej w języku angielskim do 6 lipca 2015 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.coe.int/CEPEJ

Sprawdź także

Ferie z RPO!

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym. Stanowi podstawę działania państwa i integruje społeczeństwo wokół wspólnego systemu …