Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Konkursy ofert MS

Konkursy ofert MS

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka ogłasza konkurs ofert na realizację zadania polegającego na wykonaniu 70 szyldów (w tym: 20 dla Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i 50 dla punktów świadczących pomoc w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym): 20 szyldów o treści: OŚRODEK POMOCY DLA OSóB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM o wymiarze 400 na 290 mm z obramówką 2,5 cm 50 tablic informacyjnych o wymiarze 300 na 200 mm o treści: ?W tym miejscu udzielana jest bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin (niżej) finansowana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości? W załączeniu wzór szyldu, który zostanie zaktualizowany po wyborze oferty. W ofercie należy podać jednostkową stawek (brutto) na wykonanie jednego szyldu oraz informację o materiale z jakiego będzie wykonany szyld. Ofertę cenową wraz z elektronicznym projektem szyldu proszę przesłać do dnia 8 listopada br. na adres mailowy: sienkiewicz@ms.gov.pl
XXXXX
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka ogłasza konkurs ofert na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu jedenastu jednodniowych szkoleń z zakresu państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw w związku z realizacją projektu ?Wzmacnianie i rozbudowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce? w ramach programu ?Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych? (Criminal Justice). Szkolenia będą przeprowadzone w IV kwartale 2012 r. oraz I kwartale 2013 r. na terenie 11 apelacji. Uczestnikami szkoleń będą sędziowie i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych, prokuratorzy okręgowi, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze Policji i pracownicy socjalni. W zależności od grupy zawodowej, szkolenia będą miały charakter warsztatowy (uczestnikami będą sędziowie, referendarze sądowi i prokuratorzy) oraz wykładowy (uczestnikami będą kuratorzy sądowi, funkcjonariusze Policji i pracownicy socjalni). W szkoleniach weźmie udział 1100 osób po 100 osób z każdej apelacji. Rekrutacją uczestników na szkolenia zajmie się Ministerstwo Sprawiedliwości. Oferta cenowa powinna obejmować koszt: przeprowadzenia szkolenia przez 2 trenerów, merytorycznego przygotowania koncepcji szkolenia przy uwzględnieniu wskazówek Ministerstwa Sprawiedliwości, zapewnienie przerwy kawowej. Trenerzy, którzy przeprowadzą szkolenie powinni być sędziami. Wskazane jest doświadczenie w orzekaniu w sprawach o przyznanie kompensaty na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. nr 169 poz. 1415 z późn. zm.). Ponadto powinni posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń. Szkolenia zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu bazy lokalowej sądów. Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 08.11.2012r. na adres mailowy: sienkiewicz@ms.gov.pl.

Sprawdź także

RPO u Marszałka

4 grudnia 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek rozmawiał z marszałkiem Sejmu RP X …