Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Konsultacje kolejnej transzy deregulacji

Konsultacje kolejnej transzy deregulacji

Od czwartku (17 października 2013 r.) na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępna jest specjalna ankieta,za pomocą której można dzielić się z resortem propozycjami dotyczącymi deregulacji kolejnych zawodów i wszelkich obszarów działalności zawodowej. Przez najbliższe tygodnie eksperci z Departamentu Strategii i Deregulacji MS…
…zbierać będą wszystkie uwagi. Dzięki temu w kolejnej czwartej już transzy ustawy deregulacyjnej, ministerstwo uwzględnić będzie mogło wszystkie te pomysły, które nie zostały jeszcze ujęte w poprzednich projektach.
Do tej pory w trzech kolejnych transzach deregulacją objętych zostało 246 zawodów, z czego aż 71 zawodów zostało całkowicie zderegulowanych. Konsultacje online stanowić będą istotny element prac nad kolejną ustawą deregulacyjną, który jednocześnie będzie próbą upowszechnienia w procesie legislacyjnym tak oczywistego narzędzia jakim w XXI wieku jest Internet. – Liczymy, że dzięki tej nowej formie konsultacji online uda nam się nawiązać kontakt z obywatelami. (…) Projekt kolejnej transzy powstaje także we współpracy z pozostałymi ministerstwami, w tym w głównej mierze z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z którym pracujemy już nad rozwiązaniem mającym wyeliminować zjawisko podwójnego egzaminowania. Zależy nam, by powszechna stała się możliwość podpisywania przez uczelnie wyższe umów z niektórymi samorządami zawodowymi, dzięki czemu ukończenie uczelni stanie się równoznaczne z uzyskaniem uprawnień zawodowych ? podkreśla Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki. Dotychczasowe prace nad deregulacją dostępu do zawodów opierały się na analizach problemów wskazywanych przez urzędników administracji rządowej. W kolejnym etapie, przy pracach nad IV transzą, odbędą się w dwojaki sposób. Prowadzone będą nie tylko przez administrację rządową, ale także ze szczególnym uwzględnieniem realnego i aktywnego zaangażowania społeczeństwa. Punktem wyjścia do opracowania trzech transz ?ustaw deregulacyjnych?, było stworzenie listy zawodów przeznaczonych do deregulacji, opartej na wykazie prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poszczególne ministerstwa zgłaszały swoje stanowiska dotyczące konieczności, bądź jej braku, dalszej regulacji kolejnych podległych sobie zawodów. Następnie szczegółowe rozwiązania legislacyjne zastosowane w przypadku poszczególnych zawodów regulowanych powstawały w Ministerstwie Sprawiedliwości w ścisłej współpracy z właściwymi ministerstwami. Sposobem pozwalającym rozwiązać uwidocznione problemy jest zmiana dotychczasowego podejścia do identyfikacji nadmiernych regulacji. Na obecnym etapie prac deregulacyjnych, najlepszym rozwiązaniem wydaje się aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zebrania informacji o problematycznych regulacjach bezpośrednio od osób, których one dotykają. W tym celu Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało koncepcję ?sondażowych konsultacji online?, dzięki którym tradycyjna ścieżka prac legislacyjnych uzupełniona zostanie o zupełnie nowy element. W ten sposób kolejna transza deregulacyjna zawierać będzie propozycje zmiany przepisów wynikające nie tylko z analiz eksperckich, ale przede wszystkim realnych potrzeb i doświadczeń osób, których przepisy będą dotyczyć. Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach, zgłaszania zawodów i obszarów, które Państwa zdaniem wymagają deregulacji.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …