Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne

Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje, iż Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie prac nad projektem konwencji dotyczącej uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych (tzw. ?Judgments Project?). Prace te toczą się od kwietnia 2012 r. w ramach Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego ? międzynarodowej organizacji zajmującej się współpracą w obszarze międzynarodowego prawa prywatnego. Obecnie Komisja Europejska dąży do zebrania opinii podmiotów zainteresowanych w sposób praktyczny wynikami prac nad przyszłą konwencją ? w szczególności przedsiębiorców oraz prawników, mających doświadczenie w zakresie udziału w międzynarodowych transakcjach handlowych i międzynarodowych postępowania sądowych z partnerami z państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Komisja Europejska przekazała państwom członkowskim UE, w celu dalszego udostępnienia, kwestionariusz zatytułowany: ?Jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments on a world-wide level?. Jest on skierowany do przedsiębiorców i prawników i ma umożliwić ocenę ich faktycznych potrzeb i problemów w zakresie międzynarodowego uznawania i wykonywania orzeczeń w obszarze prawa prywatnego. Kwestionariusz jest dostępny tylko w języku angielskim. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, iż pożądanym jest, by także polscy przedsiębiorcy, prawnicy oraz inne zainteresowane podmioty w jak najszerszym zakresie wzięli udział w tych konsultacjach.
Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o pobranie i wypełnienie kwestionariusza Komisji Europejskiej w formie elektronicznej, a następnie przesłanie go na adres: mgrochowski@ms.gov.pl, w terminie do dnia 30 stycznia 2012 r., do godziny 12.00. Więcej informacji na temat prowadzonych prac mogą Państwo uzyskać na stronie Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Sprawdź także

O Nagrodę Iustitii

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” organizuje konkurs na Nagrodę Iustitii. Nagrody zostaną przyznawane osobom, które wyróżniły …