Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Konsultacje tylko ze specjalistami

Konsultacje tylko ze specjalistami

Zwiększenie przejrzystości działań konsultantów krajowych i wojewódzkich to główny cel nowelizacji ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, która wchodzi dziś w życie. Chodzi o zapewnienie większej bezstronności konsultantów medycznych i niezależności wyrażanych przez nich opinii. Zgodnie z nowelizacją, konsultantem będzie specjalistaz określonej dziedziny medycyny, farmacji lub innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie ? w dziedzinie pokrewnej, dający rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta. W myśl ustawy, kandydaci na konsultanta oraz konsultanci będą składać oświadczenie, w którym ujawnią informacje o ewentualnych konfliktach interesów między pracą konsultanta a inną działalnością przez niego prowadzoną. Kandydat na konsultanta złoży oświadczenie w ciągu 7 dni od przedstawienia jego kandydatury organowi powołującemu, a konsultant powołany przed nowelizacją ? w ciągu 3 miesięcy od jej wejścia w życie. W przypadku jakiejkolwiek zmiany stanu faktycznego konsultant będzie miał obowiązek złożenia kolejnego oświadczenia ? w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany. Nowelizacja przewiduje ponadto, że konsultant będzie również zobowiązany do złożenia osobnego oświadczenia zawierającego informacje o korzyściach powyżej 380 zł, w tym o wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją konsultanta, których koszt nie został pokryty przez instytucje go zatrudniające. Będzie miał na to 14 dni od otrzymania korzyści. Konsultanci krajowi oraz kandydaci na konsultantów będą składali oświadczenia ministrowi zdrowia, a konsultanci wojewódzcy i osoby kandydujące do pełnienia tych funkcji ? wojewodom. Oświadczenia będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. Sejm uchwalił nowelizację 22 lipca 2014 r., a prezydent podpisał ją 12 sierpnia 2014 r. Ustawa wchodzi w życie 11 września 2014 r.Dz.U. 2014 poz

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …