Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Korupcja w Ministerstwie Sportu

Korupcja w Ministerstwie Sportu

Sąd Najwyższy na dzień 8 października br. wyznaczył nowy termin rozprawy, na której będą rozpoznane kasacje obrońców skazanych za przyjęcie korzyści majątkowej byłego ministra sportu Tomasza L. oraz Arkadiusza Ż. W dniu 20 maja br. Sąd Najwyższy odroczył rozprawę. O odroczenie rozprawy wnosił prokurator wskazując na konieczność uzupełnienia\materiałów niejawnych pozostających w dyspozycji Sądu Najwyższego, które są niezbędne do przprowadzenia prawidłowej oceny zarzutów kasacyjnych. Kasacje wniesiono od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r., którym Tomasza L. skazano na karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności i zakazano przez 10 lat zajmowania stanowisk kierowniczych w organach administracji państwowej.
Od tego samego wyroku wniesiono również kasację na korzyść Arkadiusza Ż, skazanego na karę 2 lat pozbawienia wolności. Tomasz L. został skazany po przedstawieniu mu przez prokuraturę m.in. zarzutu uzależnienia powołania wiceszefa Centralnego Ośrodka Sportu od łapówki i przyjęcia w związku z tym korzyści majątkowej. Obrońcy wnoszą o uniewinnienie lub uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …