Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / KOS: Trwa dewastacja prawa

KOS: Trwa dewastacja prawa

Organizacje wchodzące w skład Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS zwróciły się z apelem do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w związku ze skierowaniem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej.

Dewastacja państwa prawa będzie się rozszerzać. Upolityczniony Trybunał Konstytucyjny nie będzie rozstrzygał żadnych zagadnień prawnych w duchu wspólnotowego dorobku prawnego. Należy pamiętać, że ten sam Trybunał ma nielegalny skład i już oświadczył, że żadne orzeczenia TSUE i ETPCz nie są w Polsce wiążące. Nie można oczekiwać przywrócenia rządów prawa od instytucji, która sama została zawłaszczona politycznie – czytamy w stanowisku Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS.

KOS domaga się zastosowania wszelkich możliwych środków, aby skłonić polskie władze do właściwego wdrożenia wszystkich kamieni milowych i przywrócenia ochrony prawnej obywatelom Polski.

Całe stanowisko w języku angielskim dostępne tutaj: PDF

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Wolne sądy
IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich
Stowarzyszenie Sędziów Themis
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Amnesty International Polska
Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju)
Forum Współpracy Sędziów
Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris” 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

Sprawdź także

RE o stanie demokracji

Stan demokracji, praw człowieka i praworządnościRaport Sekretarza Generalnego Rady Europy 2023 – wybrane fragmenty.NIEZAWISŁOŚĆ SĄDÓWKryteria …