Finansowanie pomostowe

Krótka smycz Adwokatury

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża swoje głębokie zaniepokojenie wobec informacji o planowanych przez rząd turecki zmianach w prawie regulującym system wyborczy w tureckim samorządzie adwokackim.

Zmiany mają doprowadzić do otwarcia w największych miastach Turcji dodatkowych alternatywnych Izb adwokackich oprócz obecnie działających, co wpłynie negatywnie na jedność samorządu prawników i spójność jego opinii oraz zwiększy wpływ organów władzy państwowej na niezależny samorząd adwokacki. Projektowane zmiany nie były konsultowane z izbami adwokackimi i są im arbitralnie narzucane.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zwraca uwagę na wynikające ze standardów międzynarodowych (Podstawowe zasady dotyczących roli prawników przyjęte przez VIII Kongres Narodów Zjednoczonych w sprawie zapobiegania przestępczości i traktowania przestępców – Hawana, Kuba, 27 sierpnia – 7 września 1990 r.) prawne gwarancje funkcjonowania prawników, wolność wypowiedzi i zrzeszania się oraz wynikające z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do rzetelnego procesu, które w konsekwencji projektowanych zmian legislacyjnych mogą być zagrożone.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża swoje wsparcie członkom Izb Adwokackich w Turcji, sprzeciwiającym się wprowadzeniu nowego prawa, które wpłynie negatywnie na demokratyczną strukturę izb adwokackich, a w konsekwencji na ich niezależność. Jako członek międzynarodowej społeczności prawników nie akceptujemy zmian w prawie, które mogą wpłynąć na niezależność naszej profesji, zwłaszcza gdy stanowią one retorsje za realizację naszej misji zawodowej, którą jest także ochrona praw człowieka.

Sprawdź także

Represje policji a pandemia

Fundacja Omega Research przedstawiła stanowisko ws. stosowania środków drażniących wobec demonstrujących w pandemii. Dokument zawiera …