Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / KRS broni sędziów i prokuratorów

KRS broni sędziów i prokuratorów

Krajowa Rada Sądownictwa wyraziła głębokie zaniepokojenie redukcją w prokuraturach.

Mimo protestu środowiska , Sejm uchwalił ustawę, a Senat do listy redukowanych urzędów dopisał prokuraturę. W przyjętej 17 grudnia uchwale KRS zauważyła, że w uzasadnieniu projektu znajduje się stwierdzenie, że przepisy ustawy nie będą miały zastosowania do sędziów oraz prokuratorów (w wersji ustawy poprawionej przez Senat prokuratura ma podlegać redukcjom), jednakże w odniesieniu do prokuratury oraz jednostek sądownictwa wojskowego nie wynika to wprost z przepisów ustawy.
Stosowanie zaś w powyższych jednostkach ?racjonalizacji? zatrudnienia w stosunku do pracowników, innych niż prokuratorzy i sędziowie wojskowi – w ocenie Rady ? może spowodować pogorszenie sprawności i terminowości prowadzonych postępowań przygotowawczych, funkcjonalności oraz organizacji prokuratur i tych sądów. Zdaniem KRS, w przypadku wejścia w życie ustawy w wersji obejmującej także te jednostki zwalniani będą bardzo ważni dla postępowań przygotowawczych wysoko wyspecjalizowani pracownicy, tacy jak: analitycy kryminalni, asystenci, co może znaleźć odzwierciedlenie w jakości prowadzonych postępowań.
KRS zauważyła ponadto, że wprowadzenie ustawy z dniem 1 stycznia 2011 r. naruszać będzie wartości konstytucyjne, jakimi są: odpowiedni okres vacatio legis oraz odpowiednie terminy dalszego procedowania przez Senat i Prezydenta RP. Poprawki zgłoszone przez Senat (których treść nie została przekazana Krajowej Radzie Sądownictwa, a były jej członkom znane jedynie z informacji prasowych przewidują 10 proc. redukcję zatrudnienia, która objęłaby struktury administracyjne jednostek prokuratury. Takie ograniczenie zatrudnienia nie znajdzie odzwierciedlenia w wyższej efektywności pozostałych pracowników, jak zakłada ustawa, a wręcz odwrotnie może spowodować obniżenie jakości funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, czy też sądownictwa wojskowego.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …