Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / KRS dementuje komunikat MS

KRS dementuje komunikat MS

Rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa wyraża głęboką dezaprobatę w związku z informacją zamieszczoną na stronie http://ms.gov.pl/ w dziale ?Aktualności? dotyczącą rzekomego zdania odrębnego członków Krajowej Rady Sądownictwa do Stanowiska KRS przyjętego 05.03 2015 r. w sprawie rozwiązań przyjętych w ustawiez dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Krajowa Rada Sądownictwa jest organem konstytucyjnym i przyjęte Opinie, Stanowiska i Uchwały publikuje na stronie http://www.krs.pl. Rada wszystkie informacje przekazuje poprzez własne biuro prasowe, które realizuje powyższe zadanie w ramach swoich czynności. To sytuacja bezprecedensowe, żeby organ władzy wykonawczej umieszczał na swoich stronach internetowych teksty informujące o rzekomych zdaniach odrębnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. W dodatku, co należy podkreślić, w pierwszym akapicie publikowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości informacji jest sugestia, że KRS zamieściła na swojej stronie niepełną informację, co jest nieprawdą. Zaznaczyć należy, że ani ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa ani Regulamin szczegółowego trybu działania KRS nie przewiduje możliwości prawnych składania zdania odrębnego przez członków Rady. Jest to pojęcie zaczerpnięte z procedury karnej, cywilnej oraz administracyjnej i dotyczy zdania odrębnego składanego przez sędziego podczas wydawania wyroku. Krajowa Rada Sądownictwa wielokrotnie, zwłaszcza w sprawach kontrowersyjnych, po głębokich dyskusjach przyjmowała Opinie, Stanowiska i Uchwały, które nie zapadały jednomyślnie. To jest reguła w pracach Rady, która jest organem kolegialnym, a w jej skład wchodzą sędziowie oraz przedstawiciele władzy wykonawczej i ustawodawczej.
W związku z tą bezprecedensową sytuacją zwracam się do Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości o wskazanie, kto personalnie odpowiada za publikację wspomnianej wyżej informacji, która powinna zostać usunięta, a w jej miejsce powinno ukazać się niniejsze wyjaśnienie rzecznika prasowego KRS.
sędzia Waldemar Żurek, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …