Najnowsze informacje

KRS o dymisji sędziego

W tekście Edyty Stanek zatytułowanym ?Prezes sądu Ukradł milion?!?, który ukazał się w dzienniku FAKT w dniu 17.12.2016 roku zacytowano moją wypowiedź niezgodnie z prawdą. Cytat ten zmienił całkowicie kontekst mojej wypowiedzi. Informowałem dziennikarza, że najbliższe posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa jest zaplanowane na dzień 29.12.2016 rokua do zebrania kworum wymagane jest 13 głosów. Telefonicznie udało się potwierdzić obecność członków Krajowej Rady Sądownictwa 21.12.2016 roku i na ten dzień zarządzono nadzwyczajne posiedzenie KRS. Dziennikarz pomylił także zagadnienie ewentualnego przedstawienia zarzutów karnych sędziemu z możliwością odwołania go z funkcji prezesa. Rada rzeczywiście miała zamiar wysłuchać prezesa sądu ponieważ wpłynął wniosek Ministra Sprawiedliwości w sprawie jego odwołania. Wysłuchanie to miało przedstawić Krajowej Radzie Sądownictwa nieznane dotychczas fakty. Wyrażenie zgody przez Krajowa Radę Sądownictwa jest niezbędne do odwołania prezesa sądu z jego funkcji. Dziennikarz pisząc, że ?prokurator nie może przedstawić zarzutów sędziemu, zanim nie przesłucha go rada? wykazał się nieznajomością prawa. Do przedstawienia zarzutów konieczne jest odebranie immunitetu a tego dokonuje Sąd Dyscyplinarny a nie Krajowa Rada Sądownictwa. Nieusprawiedliwione jest zatem stwierdzenie: ?a jak tłumaczy sędzia Żurek, jest na razie niemożliwe (postawienie zarzutów przez prokuratora), bo w sprawie wciąż pojawiają się nowe fakty?. Takie sformułowanie w żaden sposób nie zostało wypowiedziane przez rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa. Można jedynie ubolewać, że w tej sprawie gazeta publikuje dokumenty (zapewne) ze śledztwa, które w niewiadomy sposób wyciekły do mediów. Wskazać należy, że prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie w dniu 18.12.2016 roku złożył rezygnację przedstawiając obszerne wyjaśnienie zamieszczone na stronie sądu apelacyjnego. (http://www.krakow.sa.gov.pl/dzialalnosc/Lists/KomunikatyPrezesa/DispForm.aspx?ID=84 )
Prosimy o poinformowanie opinii publicznej o tym wyjaśnieniu poprzez np. odesłanie w dzienniku FAKT do wyjaśnień zawartych na stronie internetowej KRS. Krajowa Rada Sądownictwa kilkakrotnie zwracała uwagę na niewłaściwe usytuowanie dyrektora sądu w stosunku do prezesa określone w Prawie o ustroju sądów powszechnych (http://krs.pl/admin/files//201065.pdf ) a także wyrażała negatywne stanowisko co do funkcjonowania Centrum Zakupów Wspólnych. ( http://krs.pl/pl/dzialalnosc/posiedzenia-rady/f,159,posiedzenia-w-2014-r/435,29-lipca-1-sierpnia-2014/2905,stanowisko-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-31-lipca-2014-r-nr-wok-401-1614-dot-wok-0752-1014 )
Sędzia Waldemar Żurek Rzecznik Prasowy Krajowej Rady

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …