Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / KRS znowu o TK

KRS znowu o TK

Krajowa Rada Sądownictwa jest jedynym organem władzy publicznej stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art.186 Konstytucji RP). Konstytucja wyposażyła Radę w kompetencję wypowiadania się w imieniu władzy sądowniczej we wszystkich sprawach dotyczących szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Zgodniez Konstytucją władzę sądowniczą w Polsce stanowią sądy i trybunały (rozdział VIII Konstytucji). Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z Konstytucją, pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego ma dla władzy sądowniczej kluczowe znaczenie. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając znaczenie Trybunału Konstytucyjnego przedstawia stanowisko dotyczące ukształtowania jego modelu, właściwego współczesnemu europejskiemu państwu prawa. Legitymację do wystąpienia z taką inicjatywą stanowi także troska Krajowej Rady Sądownictwa o zapewnienie stabilnej, silnej ustrojowo pozycji Trybunału Konstytucyjnego, służącej ochronie praw obywateli i stanowiącej jeden z filarów bezpiecznego państwa. Po przeanalizowaniu europejskich systemów prawnych, wynikających z rozwiązań ustrojowych zawartych w konstytucjach różnych państw, a także rozwiązań szczegółowych w aktach prawnych niższego rzędu, Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia następujące propozycje założeń, które powinny stanowić podstawę ukształtowania Trybunału Konstytucyjnego. Całe stanowisko KRS na jej stronie.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …