Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Kryształowe Serce Radcy

Podczas zorganizowanej 15 marca w Warszawie gali XI edycji konkursu, 18 radców prawnych otrzymało tytuł honorowy i statuetkę Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018. Na uroczystości wręczono także pośmiertnie najwyższe odznaczenia przyznawane w samorządzie radcowskim – złote honorowe odznaki „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”. Otrzymali je zamordowany prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz Janina Cymer, wieloletni pracownik Biura KIRP.

– Nasze tegoroczne spotkanie jest wyjątkowe, postanowiliśmy połączyć uroczystość wręczenia statuetek za działalność pro publico bono z uroczystością nadania złotej odznaki pośmiertnie dwóm osobom zasłużonym dla naszego samorządu – powiedział Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP.
Prezydium Krajowej Rady, przyznając honorowe odznaczenie radcy prawnemu Pawłowi Adamowiczowi, wyraziło uznanie dla jego postawy i społecznego zaangażowania, oddania służbie publicznej i obywatelom, które szły w parze z wartościami i etosem zawodu radcy prawnego, będącego zawodem zaufania publicznego. Szczególnie podkreślano fakt angażowania się prezydenta Adamowicza w przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę o prawie, o charakterze edukacyjnym w zakresie praw i wolności obywatelskich, a także inspirowanie innych do udziału w społeczeństwie obywatelskim, zaangażowania w sprawy publiczne, nie tylko o zasięgu lokalnym. Postawa ta i podejmowane działania, zarówno w samorządzie zawodowym radców prawnych poprzez wspieranie i zaangażowanie w inicjatywy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, jak i na arenie publicznej – w opinii Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych – zasługują na najwyższe uznanie, gdyż każdy radca prawny, jego postawa i działania stanowią wizytówkę naszego samorządu, szczególnie jeśli funkcjonuje on w przestrzeni publicznej. – Paweł Adamowicz oddał życie za wartości, które głosił – podkreślił Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP.

Piotr Adamowicz, brat zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, odznaczonego pośmiertnie złotą honorową odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” Fot. Jacek Barcz

Odznakę z rąk Prezesa odebrał Piotr Adamowicz. – Dziękuję w imieniu własnym i rodziców, ten gest jest dla nas bardzo ważny – powiedział. Odczytał także list, który w podziękowaniu za uhonorowanie męża napisała do zgromadzonych Magdalena Adamowicz. „Mój mąż nie bał się przeciwstawiać złu, stawał w obronie demokracji i niezawisłości sądownictwa. Mówił otwarcie o szacunku dla zasad prawa i praworządności” – napisała Magdalena Adamowicz. „My radcowie prawni możemy wpływać na rządzących, aby stworzyć mechanizmy prawne do walki z mową nienawiści. Hejt nie może być bezkarny. Zacznijmy nad tym pracować wspólnie już dziś” – zaapelowała w liście.
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych postanowiło również uhonorować zmarłą w kwietniu 2018 r. Janinę Cymer, wyrażając uznanie dla jej ponad 20-letniej pracy na rzecz samorządu radców prawnych, w tym zapisywania jego historii w krajowym czasopiśmie samorządowym „Radca Prawny”. Jak podkreśliła mec. Elwira Szurmińska-Kamińska, „praca pani Janki nie ograniczała się wyłącznie do realizacji obowiązków pracowniczych i redakcyjnych, ale charakteryzowała się dużym osobistym zaangażowaniem w każdy kolejny numer czasopisma”. Honorową odznakę odebrał mąż pani Janiny, Adam Cymer.
Za działalność pro publico bono w 2018 r. uhonorowano 18 radców z 17 okręgowych izb. Tytuł honorowy Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018 mógł otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, osób dotkniętych klęskami, uchodźców lub repatriantów zwłaszcza poprzez: świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych albo dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.
– Wszyscy laureaci stoją na straży praw i wolności obywatelskich, pomagają obywatelom realizować podstawowe prawa jednostki. Im więcej jest laureatów konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego, tym mniej pracy dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Za to serdecznie dziękuję – powiedział, gratulując uhonorowanym radcom Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.
W imieniu laureatów XI edycji Konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” głos zabrała Beata Mazur, radca prawny z OIRP w Warszawie. – Ta nagroda jest wielką motywacją do dalszej pracy i potwierdzeniem, że nasz zawód to przede wszystkim misja. Widzimy człowieka, a dopiero w dalszej kolejności klienta – powiedziała mecenas Mazur, dedykując statuetkę Kryształowe Serce Radcy Prawnego swojej zmarłej mamie.

Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018:
OIRP w Poznaniu
Marek Śmigaj

Wykonywanie zawodu radcy prawnego rozpoczął w 1994 r. Mecenas Marek Śmigaj od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Swoją pasję społecznikowską realizuje przede wszystkim, działając na rzecz lokalnej społeczności na terenie Leszna. Wyróżnia się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w bezinteresowne niesienie wsparcia organizacyjnego dla beneficjentów akcji „Serce z opłatkiem” – jest jednym z inicjatorów i głównych organizatorów wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych i samotnych, która odbywa się w Lesznie od ponad 25 lat.
Z tą inicjatywą jest związany od samego początku. W ramach akcji „Serce z opłatkiem” z ogromnym zaangażowaniem i serdecznością potrafi przekonać swoich przyjaciół i znajomych do hojności, której może doświadczyć blisko 400 gości wieczerzy oraz osób starszych i chorych przyjmujących w swoich domach wolontariuszy z opłatkiem i paczkami świątecznymi. Radca prawny Marek Śmigaj także osobiście usługuje przy stołach wigilijnych, do których zasiadają ubodzy. Wrażliwością i uważnością na drugiego człowieka zaraża inne bliższe i dalsze mu osoby, w tym swoje wnuki. Jego prospołeczna postawa oraz chęć dzielenia się ze słabszymi jest wzorem dla osób, które lepiej sobie radzą w życiu.

OIRP w Zielonej Górze
Miłosz Woziński i Andrzej Kulisz

Radcowie prawni Miłosz Woziński i Andrzej Kulisz w ramach wspólnie prowadzonej kancelarii radców prawnych od wielu lat udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W organizację tej pomocy zaangażowani są od momentu uzyskania wpisu na listę radców prawnych. Aktywnie wspierają fundacje pomagające dzieciom i rodzinom, m.in. Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Fundację Nasze Dzieci, Fundację Między Niebem a Ziemią, Szlachetną Paczkę czy Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa w Zielonej Górze.
Za udzielaną pomoc i wsparcie zostali wyróżnieni wieloma nagrodami i statuetkami, m.in. od fundacji „Warto jest pomagać”, Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej, czy statuetką z podziękowaniem od Lotto Hot Shot Masters.
Obaj mecenasi aktywnie wspierają akcje pomocy prawnej współorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze, m.in. „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”, „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, „Niebieski parasol” czy akcje organizowane przez Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze. Angażują się także w akcje charytatywne podejmowane m.in. przez OIRP w Zielonej Górze.

Sprawdź także

Nie, dla politycznego knebla

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 19-12-2021 w sprawie przyjęcia przez Sejm tzw. …