Strona główna / Listy / Krytyczne słowa NRA

Krytyczne słowa NRA

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w uchwale przyjętej 8 lutego uznało, że sędzia Maciej Nawacki rażąco przekroczył uprawnienia funkcjonariusza publicznego pełniącego funkcję przewodniczącego zebrania sędziów.

Prezydium NRA zareagowało w ten sposób na zachowanie sędziego Macieja Nawackiego, prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, który podczas zebrania sędziów tego sądu porwał wniosek 31 sędziów, w którym wnoszono o rozszerzenie porządku obrad.

  • Takie zachowanie stanowi przejaw arogancji. Narusza standardy zachowania przyjmowane w wymiarze sprawiedliwości. Podważa zaufanie obywateli do sądów godząc tym samym w interes publiczny. Stawia pod znakiem zapytania legitymację i zdolności sędziego Macieja Nawackiego do kierowania pracami Sądu Rejonowego w Olsztynie. – napisali adwokaci w uchwale.

Adwokatura Polska wyraża solidarność oraz składa wyrazy uznania wszystkim sędziom, którzy mimo różnego rodzaju szykan, niezłomnie stoją na straży godności zawodu sędziego, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Sprawdź także

Ucywilizować dożywocie

Zakaz warunkowego przedterminowego zwolnienia w przypadku kary dożywocia – do zmiany. RPO pisze do MS …