Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Krytycznie o izbach wytrzeźwień

Krytycznie o izbach wytrzeźwień

Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała wystąpienie do podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie Raportu RPO z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2012. Pani rzecznik podkreśliła, że opracowanie kompleksowego rozwiązania dotyczącego opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości pozostaje……w szczególnym zainteresowaniu Rzecznika.
W Raporcie wskazano na potrzebę utworzenia w całym kraju sieci nowoczesnych ośrodków, łączących funkcję izby wytrzeźwień, placówki terapeutycznej i wspierającej rodzinę. Podkreślono też potrzebę wykonywania badań lekarskich nietrzeźwych osób zatrzymanych. Każdorazowe poddawanie badaniom lekarskim osób nietrzeźwych ma na celu wykluczenie istnienia przeciwwskazań do osadzenia w placówce nie posiadającej personelu medycznego.
Badanie lekarskie głęboko ingeruje w prywatność osoby, która jest mu poddawana. W związku z powyższym materia dotycząca przeprowadzania badań medycznych osób zatrzymanych powinna być uregulowana w ustawie, a nie w rozporządzeniu. W przekonaniu Rzecznika jednoosobowa obsada etatowa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych nie jest w stanie zapewnić prawidłowej kontroli i bezpieczeństwa.
Istotną sprawą wymagającą wyjaśnienia jest także umożliwienie dostępu osób zatrzymanych do listy adwokatów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o odniesienie się do przedstawionych zagadnień.

Sprawdź także

10. lat Konwencji Stambulskiej

Konwencja Stambulska kończy 11 maja dziesięć lat. Co daje i co zmienia? Polska ratyfikowała Konwencję …